Skip to content

Na alcohol ook chocolademelk verboden op De Coninckplein

maandag 9 januari 2012

Reeds jaren, eerst als jeugdopbouwwerker en nu als vakbondsafgevaardigde, stel ik de manier waarop onze wereld en maatschappij wordt bestuurd en beheerd in vraag.

Van een eerlijke verdeling van de welvaart, een zorgzaam omgaan met natuur en leefomgeving of een maatschappij waarin iedereen een menswaardig leven kan leiden, is hoe langer hoe minder te merken. We moeten dringen de ‘beleidsmensen’ duidelijk maken dat dit niet langer kan. Zij zijn verantwoordelijk voor de steeds groter wordende kloof tussen de 1% superrijken en de 99% steeds armer wordende anderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering, het tekort aan energie en grondstoffen, de vernietiging van de natuur.Al 30 jaar engageer ik mij in allerlei organisaties (3de wereld-, 4de wereld- beweging, natuurvereniging, vakbond, enz.) die door overleg en acties problemen aan de kaak stellen. Ik heb al deze organisaties zinvol gevonden en blijf ze ook vandaag tenvolle steunen. Maar moet toch ook vaststellen dat zij er wel in slagen om correcties aan te brengen aan het beleid maar er zelden in slagen om het beleid totaal van richting te doen veranderen. Niet doordat zij inhoudelijk verkeerde standpunten innemen maar eerder door de manier waarop zij de thema’s op de politieke agenda trachten te zetten.

Ik was enkele maanden geleden dan ook zeer gecharmeerd door de Occupy-protestbewegingen in New York, Spanje, Griekenland. Mensen komen op straat en leggen duidelijk de vinger op de vele wondes die dit neoliberale systeem reeds heeft toegebracht. En zeggen daarbij heel duidelijk: dit pikken wij niet meer! Niet enkel het aanklagen van het beleid is centraal aan deze ‘occupy-bewegingen’ maar eveneens het in praktijk toepassen van basisdemocratie door openbare volkvergaderingen te organiseren is kenmerkend en vernieuwend.

Het was dan ook niet meer dan logisch dat ook in België velen zich geroepen voelden om een gelijkaardige ‘occupy beweging’ op te starten. Het was voor mij evident om hieraan te participeren.

In oktober was er een grote occupy-betoging in Brussel en in Antwerpen een eerste grote ‘volksvergadering’.

We besloten met de hele groep om wekelijks te discussiëren over verschillende maatschappelijke thema’s. We doen dit in Antwerpen op een plein om zo zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen aan deze discussies. We willen de drempel zo laag mogelijk houden. We zijn er immers van overtuigd dat niet enkel politiekers, professoren of welzijnswerkers een mening hebben maar evengoed de ‘gewone man in de straat’ een zinvolle inbreng kan hebben in een groepsgesprek over politiek of maatschappij.

We besloten eveneens met de hele groep om niet alleen te praten en te discussiëren maar om bovendien onze daadwerkelijke steun te geven aan organisaties die opkomen voor een betere en rechtvaardiger wereld. Achterliggende bedoeling is dan ook om duidelijk te maken dat er beter kan samengewerkt worden dan ‘ieder voor zich’.

We hebben dan ook deelgenomen aan de actie voor het behoud van de bomen op de De Keyserlei, aan de actie tegen Dexia, de vakbondsbetogingen in Brussel en Antwerpen, de milieubetoging in Brussel. We hebben speelgoed ingezameld en aan organisaties geschonken, kleren verzameld en zelf weggeschonken tijdens een mobiele kleren weggeef-winkel….. Dit alles met als doel om zowel de gewone mensen als de politiekers wakker te schudden.

Maar…. blijkbaar wordt dit in Antwerpen niet getolereerd.

Al vanaf de eerste ‘occupy-activiteit’ in Antwerpen vindt het gemeentebestuur het nodig om het politiekorps massaal te mobiliseren om ons te ‘bewaken’.

Verschillende malen wordt het ons verboden om elkaar nog maar te ontmoeten op een openbare plaats. Verschillende malen worden mensen zonder zinnige motivatie opgepakt en vastgehouden.

Zo ook vorige zaterdag toen we op het De Coninckplein in Antwerpen chocomelk wilden uitdelen aan de passanten werd ons verboden ons te ‘verenigen’. Met onze positieve en niet-gewelddadige ‘actie’ wensten we duidelijk te maken dat beperkende maatregelen rond o.a. alcoholgebruik en een samenscholingsverbod op dit plein de hele buurt stigmatiseert en van alle mensen die hier wonen en werken een negatief beeld geven.
Is het crimineel om dit te stellen? Mag dit niet gezegd worden? Wordt van iedereen verwacht dat hij of zij het gemeentebestuur volgt in het verhaal van “wij zijn goed bezig, laat ons gewoon verder doen”?

Het lijkt wel zo.

Ik sta versteld en ben verbijsterd om te moeten constateren dat de openbare meningsuiting zo aan banden wordt gelegd in Antwerpen.
Volgens mij is dit een gevaar voor de democratie. Een goed beleid moet openstaan voor kritiek, moet in beweging zijn, moet van koers durven te veranderen.

Ik zie dat er, en zeker niet allleen in Antwerpen, hoe langer hoe meer maatregelen worden genomen om mensen monddood te maken en te beperken in hun vrijheid. We leven meer en meer in een maatschappij van ‘moeten en plichten’ in plaats van een maatschappij van ‘mogen en rechten’. We leven in een maatschappij van autoritair monopolisme waarin ieder mens wordt geleerd de schuld voor wat er mis gaat te leggen bij zijn buurman of medemens en niet bij diegenen die het systeem besturen en in standhouden.

Als occupy’er zal ik blijven ijveren voor openbaarheid van debat en voor directe actie om onrecht aan de kaak te stellen.

Ivo Janssen

Advertenties
4 reacties leave one →
 1. Jo Peeters permalink
  maandag 9 januari 2012 10:41

  Patrick Janssens is een slet van het neo-liberalisme, een zuivere opportunist ( zie het huidige gescharrel met cd&v) en het enige rode aan hem is het schaamrood dat hem op de wangen zou moeten staan.

 2. Youri B. permalink
  dinsdag 10 januari 2012 13:36

  Mooi, onderlegd, menselijk en diep-geëngageerd betoog. Fantastisch. Doe zo voort (met het engagement). Ik kan hier alleen maar 100 % achter staan.

 3. Kobe Coomans permalink
  woensdag 11 januari 2012 17:59

  Stilletjes aan is de wereld een politie staat aan het worden waarin het normaal geacht wordt om je rechten op te geven ten goede van “het goede doel” of “de continuïteit van de maatschappij”.

  Engeland staat al heel ver in het terugdrijven van deze sociale (en andere) rechten, zoals mooi weergegeven wordt in dit filmpje of in de docu ‘Taking liberties since 1997’.

  Zeker stof tot nadenken.

 4. roodafdelingantwerpen permalink*
  woensdag 11 januari 2012 18:54

  Dat is een geweldig filmpje, en, zoals je zegt, heel pertinent.

  – Antoon S.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: