Spring naar inhoud

Rood! toetst haar verkiezingsprogramma af bij de Antwerpse kiezer

zondag 15 april 2012

De kop is eraf! Gisteren, zaterdag 14 april, tekenden een twintigtal leden van Rood!-Antwerpen present voor het startschot van de pré-verkiezingscampagne.  Op zondag 14 oktober zijn het immers gemeenteraad-, provinciale en districtsverkiezingen en uiteraard wil Rood! deze belangrijke afspraak met de kiezer niet missen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Met de flyer “Onze stad is niet te koop!” en een enquêteformulier in de hand spraken we de voorbij wandelende Antwerpenaren aan om hen enkele vragen voor te leggen.  De voorbije maanden werkte Rood!-Antwerpen reeds aan een uitgebreid programma voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar de ervaringen en de mening van de Antwerpenaar zullen mee bepalend zijn voor de accenten die we leggen in de centrale thema’s waarop we willen inzetten tijdens de verkiezingscampagne.

Dat het stadsbestuur vandaag voornamelijk oog heeft voor de citymarketing – denk maar aan de vele prestigeprojecten zoals het nieuwe justitiepaleis, het MAS, de heraanleg van de leien en de scheldekaaien,… – en daarbij de sociale noden van de Antwerpse bevolking uit het oog verliest bleek gisteren tijdens de gesprekken niet enkel een bekommernis van Rood!, maar een levendige frustratie bij de gewone Antwerpenaar.  Niemand is uiteraard tegen een verfraaiing van het stadscentrum en een opwaardering van wijken als ‘t Eilandje, maar wat dan met de stijgende huur- en koopprijzen van een modale woning in Antwerpen, de hoge werkloosheid, het tekort aan schoolgebouwen, de afbouw van het aanbod aan openbaar vervoer in de stad,…?  De coalitie tussen Sp.a, N-VA, CD&V en OpenVLD o.l.v. burgemeester Patrick Janssens is een schoolvoorbeeld van het neoliberalisme inzake stadsbeleid: de allerrijksten, grote bedrijven, in mindere mate de beter verdienende tweeverdieners en toeristen mét koopkracht worden in de watten gelegd, maar de werkenden, werklozen, jongeren en armen mogen opdraaien voor de crisis in de vorm van besparingen op sociale uitgaven.

Toen we de mensen waarmee we spraken onze vragen voorlegden kwamen ze vaak zelf met voorbeelden en ervaringen die onze analyse bevestigen.  “Elke dag is het file in’t stad en toch gaan ze snijden in ons openbaar vervoer”, “Hoe weinig moet je verdienen om nog recht te hebben op een sociale woning?”, “Je ziet de miserie van de mensen in mijn buurt omdat ze niet aan een job geraken”.  Het is maar een greep uit de reacties die we sprokkelden op een zonnige zaterdagnamiddag in het centrum van Antwerpen.  De enquête bleek een handig middel om tot leerrijke gesprekken te komen met de voorbijgangers, al stelden de Rood!-militanten wel vast dat er hier en daar nog wat kan gesleuteld worden aan de formulering van de vragen.  Al doende leert men!  Tot slot, als je het stadsbestuur één pluim op haar hoed mag steken, dan is het wel voor de aantrekkingskracht van Antwerpen bij toeristen: het was soms een huzarenstukje om tussen de zwermen buitenlandse bezoekers op een Antwerpenaar te botsen.  “Het kaf van het koren scheiden”, zei Erik De Bruyn met een kwinkslag hierover na afloop van de actie.

De komende weken zal Rood!-Antwerpen nog verschillende keren de straat optrekken met flyers en enquêteformulieren, telkens rond een ander thema.  We vragen de mensen die de vragenlijst invullen ook steeds om zich te registreren als “rode kiezer”: laten ze hun gegevens achter dan zullen we hen binnenkort terug contacteren en en het recht geven om mee te bepalen hoe de Rood! kandidatenlijsten eruit zullen zien en welke de prioritaire programmapunten zullen zijn.  De tientallen mensen die de enquête invulden waren duidelijk gecharmeerd door dit staaltje van democratische besluitvorming.  Dat is ook niet te verwonderen aangezien de Antwerpse overheid zich quasi nooit de moeite getroost om haar burgers te betrekken bij de cruciale beslissingen die ze neemt, integendeel, wie inspraak wil wordt wandelen gestuurd.

Met de deelname van Rood! aan de verkiezingen op 14 oktober zal de Antwerpenaar kunnen kiezen voor een linkse oppositie tegen een vervolg op het asociale beleid van hoogstwaarschijnlijk dezelfde 4 partijen, mogelijk aangevuld met Groen.  Rood! denkt dat er nood is aan een nieuwe linkse partij die het opneemt voor de werkenden en hun gezinnen, socialistisch geïnspireerd, waarbinnen al wie zich verzet tegen het besparingsbeleid een plaats heeft en het programma mee vorm kan geven.  Dit eenheidsstreven werd gisteren tijdens de campagne reeds mooi geïllustreerd door de deelname van leden die voorheen actief waren bij sp.a-rood, militanten van LSP en SAP, en enkele nieuwe mensen die de rangen van Rood! hebben vervoegd.  Dat is wat ons onderscheid van anderen, en we hopen dat tegen de federale, regionale en Europese verkiezingen in 2014 zo’n partij in de steigers zal staan.

Op zondag 14 oktober 2012 zullen we alvast uitpakken met kandidaten die het hart op de juiste plaats hebben en bekend staan als linkse activisten op hun werkplaats, in hun buurt, op hun school, enzovoort.  Misschien wil jij ook wel je steentje bijdragen aan dit project?  Contacteer ons dan!

Voor de volledigheid nog eens het lijstje van de eerstvolgende Rood!-acties:

– Za 21/4, 14u, Bredabaan (afspraak aan het districtshuis), Merksem: Actie “Geen besparingswoede in onze stad” en “Investeren in de mobiliteit in onze stad”
– Di 24/4, 10u, Sint-Franciscusplein (markt), Merksem: Actie “Geen besparingswoede in onze stad” en “Investeren in de mobiliteit in onze stad”
– Za 28/4, 14u, Den Tir, Hoboken: Actie “Meer democratie in onze stad”
– Di 1/5, 9u30, Bolivarplaats, Antwerpen: Rood! neemt deel aan de 1 meistoet
– Za 5/5, 10u, Sint-Jansplein (markt), Antwerpen: Actie “Investeren in degelijke huisvesting in onze stad”.

Kom op dinsdag 15 mei ook naar onze meeting rond mobiliteit met als sprekers Wim Van Hees (Ademloos), Manu Claeys (stRaten-Generaal), Luc Wendelen (buschauffeur en ACOD-TBM) en Erik De Bruyn.  De meeting begint om 19u30 in buurthuis CATBA, Ten Eekhovelei 131, Deurne-Noord.

Advertenties
14 reacties leave one →
 1. Bert permalink
  maandag 16 april 2012 13:29

  Beste Erik, is een verkiesbare plaats zoveel verdeeldheid waard ? Arm links. In plaats van zich te verenigen tegen de dictatuur van het geld, kies je voor verdeeldheid zaaien, omwille van jouw ego. Je bent dus vanaf nu mijn tegenstrever, al heb IK dat niet gewild.
  Bert

  • maandag 16 april 2012 14:38

   Bert,

   Ik denk dat je Erik – evenals andere leden van Rood! – verkeerd inschat. Wat jammer dat je niet eerst het gesprek aangaat.

   Rood! is juist een poging om links te verenigen, en spiegelt zich in haar pogingen bewust aan soortgelijke Europese initiatieven om links te verenigen, te weten de SP in Nederland, Die Linke in Duitsland en meer recent Front De Gauche in Frankrijk.

   Lees maar eens wat teksten en standpunten na; het gaat allemaal over eenheid. Ik weet niet waar jij jouw verkeerde inschatting van haalt.

   Deelnemen aan verkiezingen is ook niet meer dan het is hè, het is een strategische keuze op een bepaald moment van de geschiedenis, als één van de vele middelen om een stempel op de maatschappij te duwen. Daarna gaat het leven door en wordt er verder gestreefd naar eenheid. Met name Erik beseft dit ook maar al te goed, en het is heel onjuist te beweren dat hij zo wanhopig een verkiesbare plaats zou ambiëren…

   Besef jij trouwens hoe lang Erik in de sp.a heeft geprobeerd eenheid te bewaren? Of was je dat al vergeten?

   Respectvolle groet,

   Antoon S.

 2. maandag 16 april 2012 14:50

  PS: doet me er aan denken… als je het over eenheid hebt: heb je dit artikel al eens grondig gelezen?… De lezer wordt nogal om de oren geslagen met deelnemende verenigingen, bewegingen… er wordt ‘naar eenheid gestreefd’…

  Raar allemaal, en volledig in tegenspraak met wat jij beweert…

 3. Alex permalink
  dinsdag 17 april 2012 13:34

  Persoonlijk vind ik dat SP.a helemaal geen plaats heeft in een discussie over de verdeling van links. Om de simpele reden dat de SP.a al een tijdje geen linkse partij te noemen is of misschien hoogstens nog een links liberale partij. En bij niemand is dat duidelijker dan bij Patrick Janssens. Wie heeft vijanden nodig wanneer werknemers een vriend als de SP.a hebben?

  Maar toch ben ik het met Bert eens! Ik was oorspronkelijk een grote voorstander van Rood toen het zich afsplitste van de SP.a. Zoals zovelen dacht ik dat ze een vergelijk met de PVDA zouden vinden die zou leiden tot een Vlaams of Belgisch Die Linke of Front de Gauche. Jammer genoeg heeft Rood zijn marktwaarde in de onderhandelingen overschat en zijn ze mislukt. En dan nog naïef genoeg geweest om te denken dat Groen meer zou bieden…

  Ik zou ook iedereen aanraden om niet voor Rood, maar voor PVDA+ te stemmen. Inhoudelijk is PVDA ongeveer hetzelfde, maar zij zullen normaal wel enkele zetels halen. Rood waarschijnlijk niet, ze gaan enkel wat kiezers van de PVDA afnemen.
  En achter de verkiezingen valt Rood dan sowieso toch uit elkaar, de meeste leden en kiezers zullen overgaan naar de PVDA+. Behalve de meer koppige LSP en CAP elementen die het niet kunnen verkroppen dat de PVDA nu veel grotere successen kent dan zij.

  • Jan Vlegels permalink
   dinsdag 17 april 2012 14:29

   Beste Alex,

   Ook Rood! vindt het spijtig dat de gesprekken met de PVDA afgesprongen zijn. Voor zover ik nu een zicht heb op de lijsten die ingediend zullen worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen enkel Rood! en PVDA alternatieven zijn op het neoliberale besparingsbeleid. Er zijn zeker inhoudelijke verschillen, maar niet van die aard dat er geen front zou kunnen gevormd worden tijdens de verkiezingen.

   Maar spijtig genoeg was het ultieme kartelvoorstel van PVDA niet van die aard dat Rood! op een geloofwaardige wijze naar haar achterban kon trekken. 1/4de van de kandidaten op de lijst, en de 3-de plaats terwijl PVDA nog steeds moet vechten voor haar eerste verkozene, is feitelijk een PVDA+ lijst ipv een kartel. De potentiële Rood!-kiezers en sympathisanten overlappen voor een stuk met die van PVDA, maar voor een belangrijk deel ook niet. Zij zouden zich niet laten verleiden in een scenario waarbij de Rood!-kandidaten stemmen moeten opleveren voor een PVDA-lijst. Spijtig dat de PVDA niet wou invullen wat we oorspronkelijk waren overeengekomen: een kartel op basis van evenwaardigheid. Maar de deur voor samenwerking staat bij Rood! nog altijd open.

   Maar goed, mislukt is Rood! zeker niet. Je trekt wel zeer snel conclusies. Laten we de eerste test in oktober afwachten, dan zien we wel weer. Rood! heeft een ander profiel dan PVDA: we staan voor de eenheid van alle stromingen die zich willen verzetten tegen het besparingsbeleid en we vinden het belangrijk dat er een kracht wordt uitgebouwd die zo’n project in het debat ter linkerzijde brengt. En bovendien zijn er nog steeds heel wat activisten en kiezers die moeite hebben met het feit dat PVDA nog steeds niet degelijk heeft afgerekend met haar stalinistisch verleden. Bruno Tobback speelde hier handig en pijnlijk op in tijdens het dubbelinterview met Mertens in De Standaard.

   En als militant van LSP kan ik alleen maar zeggen dat we niet jaloers zijn op PVDA hoor. We zijn fier dat we een revolutionaire stroming in België levendig houden en uitbouwen. Dat de PVDA definitief besloten heeft een andere weg te bewandelen is spijtig, maar het zorgt wel voor duidelijkheid.

   Met kameraadschappelijke groeten,

   Jan

  • Bart Campo@hotmail.be permalink
   dinsdag 24 april 2012 19:34

   @Alex, eerst en vooral wil ik zeggen dat het niet de schuld van ROOD! is dat de samenwerkingsgesprekken met PVDA zijn afgesprongen. Als PVDA verder wil met hun Trotskistische en Stalinistishe gedachten dan is dat hun goed recht. Rood! is een vereniging van dakloze ECHTE SOCIALISTEN. Die zijn weggejaagd door SP.a en nu dus ook de PVDA. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het project Rood! zal slagen.
   Met groeten een Rood!-aanhanger van het eerste uur

 4. dinsdag 17 april 2012 14:16

  Met jouw eerste alinea ben ik het volledig eens; sp.a verdient die plaats inderdaad niet; Erik is het daar vandaag ongetwijfeld mee eens. maar dat neemt niet weg dat hij het in het verleden om precies die reden heeft geprobeerd, net zoals de vele anderen die lang lid zijn en nog hoop koester(d)en in de sp.a. Dat is ook de reden waarom de sp.a onverdiend in deze discussie ter sprake komt – los van onze meningen daarover dus.

  Het mislukken van gesprekken tussen Rood! en PVDA+ is niet alleen de schuld van Rood!, zoals je in jouw post schrijft. Het is wel van in het begin duidelijk geweest voor Rood! dat een links front inhield dat elke bestaande formatie afstand moest doen van hun gelijk, van hun vlag en wimpel, en zouden moeten opgaan in een nieuw geheel. En dat is iets waar PVDA+ niet toe bereid was; en dat is jammer.

  Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom zowel Bert als jij de intenties van Rood! zo cynisch en vijandig opvatten – met nogal sterke uitspraken zoals in jouw laatste alinea. Het valt mij ook op dat voor zowel jij als Bert die verkiezingen toch oh zo belangrijk zijn, de ‘marktwaarde’, zoals je ze noemt. En zetels afpakken van de andere is onvergeeflijk, zo vat ik jouw post op. Rood! is van in het begin heel duidelijk een beweging die haar focus legt op nieuwe actiemiddelen (geïnspireerd door de Arabische revoluties, de Occupy-bewegingen); PVDA+-aanhangers zoals jullie getweeën zouden dat beter ook doen in plaats van van verkiezing tot verkiezing aan te modderen en de discussie daar steeds toe te reduceren. Life is out there, but not as we know it!

 5. David permalink
  dinsdag 17 april 2012 19:27

  Is er dan antwoord van Rood! gekomen op de brief van PvdA op hun website te vinden?: http://www.pvda.be/uploads/media/Herhaling_kartelvoorstel_PVDA-ROOD_-_7_oktober.pdf
  Zeker het deel i.v.m. ‘we gaan geen Agalevke doen’ lijkt me relevant, want ik denk dat Rood! daarmee een meer dan redelijk voorstel heeft gekregen.

  I.v.m. ‘het Stalinisme’; ik denk dat de discussie dan beter gaat over concrete ideeën waar de PvdA met zou moeten afrekenen i.p.v. een historisch figuur, want ik lees eigenlijk nooit welke standpunten/ideeën dan werkelijk problematisch zijn. Valt dit ergens te lezen?

 6. Marc Van Snick permalink
  dinsdag 17 april 2012 20:31

  @Jan Vlegels: helaas komt er geen kartel. Dat ligt in de eerste plaats aan de overschatting van Rood. Als in een stad organisatie A 1000 leden heeft, en organisatie B 50, dan is het totaal onrealistisch om een verkiesbare tweede plaats op te eisen. Wie dat wel doet lijdt aan een triestig fenomeen: zelfoverschattin. En in het slechtste geval: pretentie. Ik vind het zeer normaal dat PVDA de tweede plaats niet gegeven heeft aan Rood. En nu, zal Rood inderdaad vooral stemmen afpakken van de PVDA. Dat komt bij mij en mijn omgeving zeer slecht over. Bovendien, het is nu al zeker dat de verkiezingsuitslag van Rood na de komma zal te lezen zijn. Een tweede ervaring CAP. Na de verkiezingen zal Rood uiteenvallen net zoals dat met CAP gebeurd is. Erik De Bruyn en Spa-Rood zullen zichzelf definitief aan de kant gezet hebben. Jammer. Ik geef Bert en Alex dus gelijk.

 7. woensdag 18 april 2012 12:02

  @ allen => lees of herlees http://www.roodlinks.be/index.php?option=com_content&view=article&id=22349:is-er-nog-hoop-ter-linkerzijde&catid=18:politiek&Itemid=129

  We zullen in de komende weken / maanden nog wel zien of er geen linkse frontvorming komt. De lijsten moeten pas begin september ingediend worden .. Wat ons betreft blijft de deur open staan, maar als je enkel kan praten over één voorstel, dat van de PVDA is het eenrichtingsverkeer… Overigens vergeten diegenen die alles op een apothekerschaaltje leggen even over de grens te kijken. Mélenchon heeft de PS verlaten met amper 1000 leden en twee volksvertegenwoordigers. Toch is er een akkoord gekomen met de PCF die 70000 leden telt en meer dan twintig volksvertegenwoordigers.

  • Marc Van Snick permalink
   woensdag 18 april 2012 15:45

   Aan Stephen,
   Een groot verschil met Melenchon is dat Rood geen charismatisch figuur heeft zoals hij. Peter Mertens komt veel beter over t.a.v. de achterban dan Erik De Bruyn. De PCF heeft haar karretje achter Melenchon gehangen. Rood zou best haar karretje achter de PVDA hangen.

   • donderdag 19 april 2012 09:15

    Ijveren voor een andere politiek vergt ook op een andere manier aan politiek doen. Jouw post geuigt daar niet echt van. Wat zijn de kijkcijfers? Wie zijn de media? En dat impliceert dus voor de PVDA en voor ons de potentiële partner op een andere manier benaderen als electoraal schokdemper op kopje onder te duwen, of te marginaliseren, of de ridiculiseren, of te … Tot dusver hebben wij twee voorwaarden op drie aanvaard en reeds heel wat water in de wijn gedaan : 1). het ging een PVDA-Rood kartel worden; 2). Mertens trekt de lijst. Met de derde voorwaarde waren we niet akkord, nl. pas op plaats n°3 verschijnt er iemand van Rood. Is het te moeilijk te vatten? Ander voorbeeld: samenwerken en eenheid impliceert ook dat je vertrouwen schept. Het betekent ook dat je bvb mijdt mensen ‘in te kopen’ van je potentiële partner dmv valse beloftes te maken. Weet jij waar Frank Hosteaux naar toe is? En weet jij welk gerucht de ronde doet in het stadhuis waarom hij de stap naar PVDA zette en daarna in feite zwaar ontgoocheld was. Vraag eens rond… Welnu, Rood! gaat op andere manier aan politiek doen en, steunende op de kracht van onze standpunten, mensen overtuigen, dat een socialistische politiek terug van weggeweest is. Overigens blijft de deur openstaan voor samenwerking we zullen dat op 1 mei nog eens herhalen.

 8. Marc Van Snick permalink
  donderdag 19 april 2012 18:21

  Die eerste twee voorwaarden, was dat niet de evidentie? Een nieuwe naam lanceren, dat zou alleen problemen opleveren. Hoelang duurt dat niet. Het is nu pas dat de PVDA nationaal bekend wordt. Dus totaal onlogisch om een nieuwe naam voor te stellen. Dat Mertens de lijst trekt, wat anders. Organisatie B die 20 keer kleiner is? Kom zeg, dat heeft Rood toch niet overwogen hoop ik? De derde voorwaarde: daar he ik het hierboven over gehad. Housteaux, daar kan ik niks over schrijven want totaal niet op de hoogte. Wel nog iets over het verschil tussen Melenchon en Erik De Bruyn: Mélenchon is al zijn ganse leven een boegbeeld van de socialisten geweest. Hij heeft in vergelijking ook veel meer leden losgeweekt uit de PS. Hij spreekt ook veel beter de achterban toe. Ten slotte is de Parti de Gauche heel veel sterker dan Rood. Besluitend: het verschil is dat Melenchon een belangrijke politieke factor is omwille van die elementen en dat in vergelijking daarmee Rood zeer marginaal is.

 9. Jan Vlegels permalink
  vrijdag 20 april 2012 08:15

  Met deze gezegende woorden van Marc kunnen we de discussie misschien afsluiten opdat de enige echte linksen en de marginalen hun ding kunnen doen? Succes met de verkiezingen Marc!

  Kameraadschappelijke groeten,

  Jan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: