Skip to content

Linkse dageraad in Antwerpen is mogelijk!

woensdag 9 mei 2012

Deze stellingname werd onderschreven door het Antwerps secretariaat en de nationale stuurgroep van Rood!

In Antwerpen opteert Patrick Janssens voor een stadslijst gesteund door sp.a, CD&V en Open VLD. De oorzaak van dit kartel is welbekend: Bart De Wever zal de N-VA lijst trekken. De Wever kon ook moeilijk anders dan lijsttrekker worden nadat Jansens hem uitdaagde. Maar in feite is dergelijke tweekamp een flauw afkooksel van 2006 toen P. Jansens en F.Dewinter de strijd om de meeste voorkeurstemmen aangingen. Het is een pseudo-tweekamp omdat N-VA al deel uitmaakt van de huidige bestuurscoalitie, en ook samen met de sp.a en de CD&V in de Vlaamse regering zit.


A zien ik ni gere

Dergelijk opgeklopt antagonisme komt beide figuren goed uit. Voor de N-VA is de match met Janssens een middel om VB weg te drukken en de leiding van het rechts-conservatieve kamp op zich te nemen. Voor Janssens is het een manier om de centrumkavel in het politieke spectrum te bezetten en dan komt het rechts nationalisme van De Wever goed van pas. iedereen kan bang gemaakt worden om vooralsnog voor de stadslijst van Janssens te stemmen. Dergelijke spelletjes van electorale marktverkaveling behoren tot de klassieke om macht te behouden.

Voor de Antwerpse bevolking ligt de inzet van de verkiezingen elders. Ofwel wordt de stad verder in schijfjes verkocht, met een steeds dieper wordende sociale kloof en een groeiende onleefbaarheid van de stedelijke omgeving. Ofwel wordt op deze achteruitgang een rem gezet via een sterke linkse vertegenwoordiging. Maar om deze doelstelling te bereiken is het wél nodig dat het links-progressieve kamp sterk uit de hoek komt. De Antwerpse bevolking verdient échte gemeenteraadsverkiezingen om de toekomst van hun stad als leefomgeving als kiezer mede te kunnen bepalen. Maar in de praktijk lijken de verkiezingen steeds meer op een slagveld waarop de status van bovenlokale politieke projecten wordt afgemeten.

Juist omdat de inzet lokaal-stedelijk is leek het voor ons van groot belang dat er in Antwerpen een brede rood-groene eenheid zou tot stand komen, steunende samenwerking van Groen, PVDA en Rood! en activisten van sociale bewegingen; een eenheid gebaseerd op een minimumplatform rond mobiliteit, democratie en sociale prioriteiten. Dergelijke eenheid zou niet alleen met gemak 10% van de stemmen kunnen claimen maar ook een echte druk kunnen uitoefenen op een nieuwe bestuurscoalitie. Kortom, alles wat nodig is om het tij te keren.

Rood-groene alliantie krijgt geen gevolg

Het is precies met dergelijk perspectief dat we vorig jaar (30 april 2011, ABVV-Bondsgebouw) een debat organiseerden met Freya Piryns, Peter Mertens en Erik De Bruyn. Met grote spijt stelden we vast dat voor de PVDA en voor Groen een samenwerking met drie zelfs geen denkpiste vormde. Noodgedwongen hebben we dan geopteerd om aparte gesprekken te voeren, eerst met de PVDA en dan met Groen. Met de PVDA was een kartel enkel bespreekbaar op hun voorwaarden. Voor Groen was een aanwezigheid op hun lijst maar bespreekbaar in de mate dat het toetreden tot de bestuurscoalitie niet in het gedrang zou komen. Politieke specificiteit van Rood! mocht alleszins niet tot uiting komen.

17 weken voor de stembusgang

Intussen naderen de verkiezingen. Nu de lijsten samengesteld worden is duidelijk geworden dat de sp.a bereid is centrumrechts volledig te omarmen om toch maar de macht te behouden. Ook wordt duidelijk dat de volgende bestuursmeerderheid, bij onveranderd beleid, verplicht zal worden zware besparingsronde uit te voeren.

Ter zelfder tijd grijpt de sociale crisis steeds meer om zich heen, vooral in grootstedelijk verband. Rechts is bereid alle zwakkeren te viseren en desnoods eruit te gooien. De centrumpartijen verkiezen een afgezwakte versie van hetzelfde neoliberaal beleid en trachten wanhopig water en vuur te verzoenen. Dit alles biedt geen toekomst, wel integendeel. Daarom is het ook van essentieel belang dat links het politieke gewicht verwerft dat nodig is om het tij te keren. Niet voor het succes van de eigen ‘bollenwinkel’ maar om veranderingen af te dwingen  en een andere horizon aan te bieden dan steeds meer van hetzelfde.

Om dit politieke gewicht te verwerven is electorale samenwerking noodzakelijk. Samenwerking zal aantonen dat écht socialistische, linkse en progressieve krachten zich kunnen verenigen om ietwat politiek gewicht te verwerven. Dergelijke eenheid heeft maar een nutswaarde indien geen van de betrokken partners moet wegdeemsteren.

Wij hebben vertrouwen in het project van Rood! Wij weten dat er in Antwerpen meer dan voldoende socialistische kiezers willen kunnen stemmen voor een socialistische lijst. De moedige keuze van sp.a districtschepen Frank Baeyens om Rood! te vervoegen alsook het applaus dat onze delegatie op 1 mei kreeg voor de tribune op de Grote Markt sterkt ons in deze overtuiging. Maar de inzet gaat voor Rood! verder dan het bemachtigen van een zetel in de gemeenteraad. Daarom doen wij een concreet voorstel van samenwerking: een kartellijst PVDA-Rood! met 2 rode kandidaten bij de eerste 5 en een blok van 13 elders op de lijst. Deze formule biedt het voordeel dat kansen tot succes tot op zekere hoogte verdeeld worden over de twee componenten en bijgevolg ook door de electorale achterban van PVDA en Rood! met enthousiasme onthaald zullen worden.

2 reacties leave one →
  1. Marc Van Snick permalink
    woensdag 9 mei 2012 22:02

    Wil Rood nog altijd de tweede plaats bij een kartel?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: