Skip to content

De ring: “Overkap die grap”

vrijdag 22 juni 2012

(Bron: www.ademloos.be)Het Antwerpen van onderuit roert zich.

Wakkere Antwerpenaren zijn met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht uitdrukkelijk vragende partij rond het mobiliteitsdossier. Dat bleek andermaal op zondag 17 juni. Ongeveer 700 deelnemers trokken van het Sportpaleis waar volgens de plannen van de Vlaamse overheid de fameuze paperclip zou komen naar Park Spoor Noord. Zij zaten met vragen voor de politici in hun stad.

Door: Walter Lotens

Er was eens in de vorige eeuw een bevlogen gouverneur die grote plannen had met de hoofdstad van zijn provincie. De man heette Paulus en was met geen stokken van zijn paard te kloppen. Hij was een visionair met enkele stevige betonbaronnen achter zich die zich gretig aan de bouw van een Lange Wapper wilden zetten. Die legendarische figuur zou niet alleen de mobiliteitsknoop ontwarren maar ook de skyline van Antwerpen verfraaien. De bevlogen gouverneur hield met veel tromgeroffel zoals in de oude dagen een ‘Staten-Generaal’ waarop de fine fleur van politici, zakenlui en industriëlen aanwezig waren. Iedereen, (correctie: van dit selecte gezelschap) was onder de indruk. Dus, zo besloot de bevlogen gouverneur was er een maatschappelijk draagvlak en konden de deskundigen aan het werk. De BAM en de betonbaronnen gingen in alle stilte aan het werk. Na enkele jaren van veel studie en geld uitgeven aan non-communicatie pakten zij in het Felixpakhuis uit met hun joker: een schitterende futuristische maquette die de Antwerpse mobiliteit op een hoger niveau zou tillen.

Dat is het sprookjesachtige begin van het Antwerpse mobiliteitsverhaal. Maar, zoals dat wel vaker gaat met mooie dromen ook al komen ze dan van een  gouverneur en zijn selecte aanhang, waren er kapers op de kust.  De gewone sinjoor liet zich niet inpakken door het ingewikkeld technocratisch fraais van al die hoge heren. De stem van onderuit begon steeds luider te klinken in de straat. Actiegroepen luidden de alarmbel en wezen op de gevaren voor de volksgezondheid en de leefbaarheid zolang de stad doorsneden bleef door een open riool van onophoudelijk doorgaand verkeer. In 2009 dwongen Ademloos en stRaten-generaal een volksraadpleging af waardoor het BAM-tracé werd weggestemd door de Antwerpenaar.

De Vlaamse overheid bleef echter doof voor de stem van onderuit. De plannen voor een Lange Wapper werden begraven, maar niet het BAM-tracé waardoor het doorgaand verkeer nog steeds stadinwaarts werd gezogen, maar dan semi ondergronds aan het Sportpaleis. De ijverige studaxen van StRaten-generaal ontwierpen een meccanotracé met tangenten (lees:’bretellen’) waardoor het doorgaand verkeer omheen de stad werd geleid en de ring overkoepeld kon worden, maar de Vlaamse overheid vertikte het om dit tracé op zijn merites te laten onderzoeken. En er is meer: diezelfde Vlaamse regering weigerde om de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren enkele meters te verschuiven om het meccanotraject zijn kans te geven. De actiegroepen noemden dit regelrechte sabotage. Open VLD, CD&V, S.PA en NVA hechten duidelijk meer belang aan het spel van de politieke machtsverhoudingen binnen het kader van de representatieve democratie dan aan een stem van onderuit, ook al gaat het in deze over de leefbaarheid van een stad van meer dan 500.000 inwoners. De actiegroepen blijven zich echter roeren en zijn met veel meer dan de ‘twee man en een paardenkop’, zoals minister-president Peeters hen denigrerend afschilderde. Dat bleek andermaal op zondag 17 juni.

‘Overkap die grap!’

(Bron: www.dewereldmorgen.be)‘Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarvan willen wij opnieuw een referendum maken,’ zei Wim Van Hees van Ademloos bij het einde van de betoging op Spoor Noord. Het zangkoor van Hei Pasoep had intussen het publiek opgewarmd met enkele strijdliederen. ‘We vragen om te stemmen op een ‘Meccanopartij’: een partij die de Meccano-oplossing voor de Antwerpse mobiliteit steunt, waarbij de snelwegen verder van de stad gelegd worden.’

Zijn compagnon de route Manu Claeys van StRaten-generaal benadrukte in zijn tussenkomst dat overkapping van de ring alleen mogelijk is als er ondubbelzinnig gekozen wordt voor het meccanotracé. Hij  schetste dat het idee van overkapping van (delen van) de ring al in 2004 vanuit de Borgerhoutse actiegroep ‘BorgerhouDt van Mensen’ werd gelanceerd en ondertussen gerealiseerd werd in grote steden als Madrid en Hamburg. Claeys linkte de overkapping van de ring ook aan de noodzakelijke stadsontwikkeling voor de Scheldestad. Om ruimte te vinden voor de straks 600.000 Antwerpenaren en om organische verbindingen tussen Antwerpen intra en extra muros mogelijk te maken is overkapping een noodzakelijke voorwaarde. Overkappen betekent tevens dat Antwerpen er een groene long van 146 hectare bij krijgt. ‘Dat is negen keer de oppervlakte van Park Spoor Noord,’ illustreerde Manu Claeys.

Als eerste van de ‘meccanopartijen’ kwam Meyrem Almaci aan het woord en zij beaamde de woorden van de stRaten-generaal-woordvoerder. ‘Als we een dak op de ring leggen, krijgen we een zee van ruimte voor groen,’ zei de kandidaat van Groen voor het burgemeesterambt. ‘Daarnaast is er plaats voor extra parken, scholen en woningen. Wat een verschil met de Oosterweelverbinding, die open riool met zijn 19 rijstroken in Deurne.’ PVDA-lijsttrekker Peter Mertens (‘Hoe durven ze!’) zei dat met een overkapping Antwerpen drie vliegen in één klap slaat. Naast een groene long zorgt overkapping ook voor het dempen van het lawaai en een vermindering van het fijn stof zoals aan de Craeybeckxtunnel. Bovendien wees hij er ook op dat de nieuwe ruimte mogelijkheden biedt voor scholenbouw en nieuwe sociale woningen. Hij suggereert dat het geld hiervoor kan gevonden worden door het invoeren van slim rekeningrijden voor vrachtwagens zoals in Duitsland.

Ook Elke Heirman van Rood! onderstreepte dat haar partij voluit gaat voor het meccanotracé en een overkapping van de Antwerpse ring. Minder evident was de aanwezigheid van het Vlaams Belang in de persoon van Jan Van Wesenbeek die benadrukte dat zij als partij al heel lang tegen de Lange Wapper waren en dat zij ook achter het meccanotracé staan. ‘Het publiek applaudisseerde beleefd. Wim Van Hees van Ademloos verwees ook naar Open VLD: ‘Van deze partij weten we het nog niet zeker. Christian Leysen, de voorman van Forum 2020 is oud politicus en Open VLD- man. Hij staat pal naast ons.

Annemie Turtelboom is de enige federale minister die drie keer heeft gezegd in het parlement en in de media: “…dat de Vlaamse regering die gevangenis niet enige tientallen meter opschuift vind ik onbegrijpelijk”. Geen enkele Vlaamse minister zei dit, dat zijn namelijk allemaal pro-BAM ministers van SP-A, CD&V en N-VA.We mogen aannemen dat Annemie niet naar Antwerpen verhuisd is om de BAM-fractie te vergroten maar om die te verkleinen. Daarvoor zou ze onze steun krijgen en anders niet! Zoveel is duidelijk en zoveel weet ze. Zoals het ook duidelijk is dat SP-A, CD&V en N-VA samen op dit moment onze steun niet verdienen, integendeel, dat zijn de BAM-partijen.’

Intussen heeft ook  Sp.a/Groen in het district Borgerhout haar programma voorgesteld en de overkapping van de Antwerpse Ring is één van de speerpunten van het kartel. En wat zal in deze de Sp.a op stedelijk niveau doen? In de districten zijn blijkbaar middelpuntvliedende krachten aan het werk. De leefbaarheid van de stadsrand die bijna boven op de open verkeersriool leeft, weegt daar sterker door dan de Sp.a-partijtucht. Zal Janssens zijn troepen bij elkaar kunnen houden?

Na deze politieke statements kwamen ook vertegenwoordigers van Deurne Leefbaar en van Merksem Leefbaar aan het woord. Het laatste woord werd echter gezegd door Hei Pasoep en een enthousiast publiek. Op de gekende melodie van ‘Hand in hand’ klonk over Park Spoor Noord:

Hand in hand, kameraden
Deze stad, die stemde nee
Men heeft ons verraden
BAM tracé weg ermee.

Op 17 juni was de sfeer van Mistero Buffo weer even aanwezig op Park Spoor Noord. De proteststem van onderuit begint weer luider te klinken en vertaalt zich in het ontstaan van plaatselijke actiegroepen die inzetten op leefbaarheid en buurtgerichte nieuwe media die een forum bieden aan die stem. Vandaag lees ik in de Gazet van Borgerhout dat woordvoerder François Wijnen in naam van de actiegroep De Notenkrakers uit de Borgerhoutse tuinwijk eist dat er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op de Ring en de aansluiting met de E-313 wordt ingevoerd. De actiegroep baseert zich daarvoor op het recente “Noise Tube Project” van VUB-wetenschapster Ellie D’Hondt die constateert dat in de tuinwijk de geluidsnorm overschreden wordt, zelfs met de huidige geluidswerende schermen.

Mondige Antwerpenaren laten zich horen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor hen geen mediatieke strijd tussen de ‘titanen’ Janssens en De Wever. De werkelijke inzet gaat over een benadering van het mobiliteitsdossier waar alle Antwerpenaren zich kunnen in vinden. En dan is er maar een oplossing: BAM-tracé delendum est! Zoals Cato in het oude Rome al zijn redevoeringen eindigde met ‘Carthago delendum est (Carthago moet worden verwoest) moet ook het BAM-tracé afgevoerd worden. Daarvoor gaat de wakkere Antwerpenaar.

Wim Van Hees besloot de manifestatie met de aankondiging van een nieuwe manifestatie: ‘In 1981 werd de Lode Craeybeckx-tunnel ingewijd. Lode Craeybeckx († 1976) was 25 jaar burgemeester van Antwerpen. Hij eiste van de regering een overkapte tunnel boven de E19. En wij kregen zijn overkapping. Naast het Middelheim en het St.Augustinus ziekenhuis.
En naast het door hem gestichte Middelheim beeldenmuseum. Precies zoals hij het gewild had. Is het nu niet onuitstaanbaar hallucinant dat de overkapping van de Ring niet geëist wordt door onze burgemeester en zijn college, maar dat dit bedreigd wordt door juist deze mensen? Om een gezonde stad te worden heeft Antwerpen een burgemeester nodig die voor Antwerpen kiest en voor niks anders. Op die kandidaat moeten we stemmen, en voor titanen behoedt ons heer!’

Het belooft een hete herfst te worden in de Scheldestad en die begint alvast op zondag 30 september met een picknick boven op de Craeybeckxtunnel, die al van de jaren zeventig van vorige eeuw bewijst dat overkapping van de ring best mogelijk is.

Advertenties
2 reacties leave one →
 1. Peter Cauwenberghs permalink
  vrijdag 22 juni 2012 16:36

  Gewéldig artikel!
  En we kunnen nu terecht spreken van BAM-partijen en MECCANAO-partijen!
  In het vooruitzicht van 14 oktober, laat het nu overal klinken: “Overkap die grap!”.

 2. dinsdag 21 augustus 2012 05:40

  Meer foto’s van deze op:
  http://www.vtz.be/album/1324

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: