Skip to content

Persbericht: Merksem – Frank Baeyens (Rood! Merksem) steekt hand uit naar PVDA en wil alle échte socialisten op één lijst

vrijdag 22 juni 2012

Frank Baeyens: “Maart 2012 waren in Merksem besprekingen aan de gang omtrent kartelvorming met sp.a, Groen en Rood!. De besprekingen waren gevorderd tot een voorstel dat een aantal plaatsen per strekking bepaalde. Omdat ik in 2007, net zoals 63% van de Antwerpse sp.a leden, voor Erik De Bruyn heb gestemd bij onze voorzittersverkiezingen, vond ik het vanzelfsprekend om een brug te slaan naar socialisten buiten de sp.a en stelde ik mijn plaats op de eenheidslijst ten dienste van Rood! Patrick Janssens en zijn volgelingen konden dit niet appreciëren en hebben mij dan uit de partij gezet. Intussen ben ik lid geworden van Rood! en blijf ik voorstander van een verbond over partijgrenzen heen om bij te dragen tot een progressieve frontvorming.


Ik heb nu de beslissing genomen om op het vlak van de gemeente- én districtsraadsverkiezingen mijn schouders te zetten onder het Rood!-project. Socialistische kiezers hebben het recht in oktober voor een  onverkapte socialistische lijst te kunnen stemmen. De inzet is immers hoog! We zetten het echte socialisme in Antwerpen terug in de steigers: goede leefomstandigheden, onderwijs, huisvesting, lokale democratie en een stad écht voor iedereen zijn nu dé prioriteiten”.

Mijn strijd is er één tegen de uitverkoop van onze stad, voor het behoud van alles wat ons district en de stad leefbaar maakt en voor een toekomstproject waar inwoners een volwaardige plaats krijgen. Dit is niet mijn project, maar één dat alle districts – en stadsbewoners aanbelangt.

Er zijn krachten die in dezelfde richting willen gaan als Rood! Het zou zonder meer onnozel zijn geen poging te ondernemen om samen met hen aan één zeel te trekken: samen te zorgen dat ons sociale stelsel niet het kind van de rekening wordt van het liberale discours van de huidige meerderheid (sp-a, CD&V, O-VLD en niet te vergeten NV-A).

Daarom steek ik hierbij de hand uit aan de PVDA+, aan politieke daklozen, syndicalisten, wijkbewoners, en leefbaarheidsgroeperingen om samen een lijst te vormen. Een lijst van bewogen mensen, van échte socialisten en democraten. Wie op deze oproep wil ingaan kan contact opnemen met Frank Baeyens <frank_baeyens@hotmail.be>

Frank Baeyens
Districtsschepen Merksem
Rood! -Merksem
0496 10 69 28

9 reacties leave one →
 1. Marc Van Snick permalink
  vrijdag 22 juni 2012 18:29

  Waarom werd dit initiatief via de pers verspreid? Dat maakt de kans op slagen zeer klein. Dergelijke discussies voer je niet via de pers. De PVDA zal denken dat het de bedoeling is om hen proberen in een hoek te duwen. In die zin zal het wantrouwen nog toenemen. Nu al is er veel ongenoegen (ook bij mij) omdat Rood vooral ten nadele van de PVDA zal werken. Ik snap het niet. Wil Rood door op te komen bekomen dat in 2014 de PVDA verandert van standpunt? Het omgekeerde zal volgens mij gebeuren: het wantrouwen en de verdenking zullen toenemen. Ik voorspel dat een negatief effect van het opkomen van Rood de kansen op een eenheidslijst nog verder af zal brengen. Jammer

  • Frank Baeyens permalink
   maandag 25 juni 2012 07:15

   Beste Marc, Misschien even ter verduidelijking: dit is geen discussie via de pers. Wel is het een open uitnodiging voor iedere wel- en linksdenkende, niet alleen voor de PVDA dus. Ter info wil ik nog wel even meegeven dat een schriftelijke uitnodiging tot gesprek over samenwerking al een weekje bij PVDA ligt. Soms spreekt stilzwijgen uiteraard boekdelen, maar toch blijft voor Rood! de deur nog steeds openstaan.

 2. Jan Vlegels permalink
  zaterdag 23 juni 2012 06:36

  Beste Marc,

  Het is een fundamenteel onderdeel van het politiek programma en de strategie van Rood! om eenheid te zoeken met al wie het neoliberale besparingsbeleid verwerpt. Logischerwijs kijken we daarbij o.a. naar de PVDA, aangezien het de best georganiseerde politieke stroming is die de kant van de werkende bevolking kiest.

  Aangezien de zoektocht naar eenheid een steunpilaar is in de werking van Rood! is het nogal evident dat we hier publiek mee naar buiten komen. Wij menen wat we schrijven, en willen dit ook publiek duidelijk maken aangezien we ook denken dat heel wat mensen zich achter deze gedachte kunnen scharen. Dit onderdeel van ons programma bepaalt mee het karakter van Rood! dat we steeds zullen benadrukken in de komende maanden, en systematisch zullen we met initiatieven komen. O.a. hiermee willen we de steun voor Rood! in de samenleving versterken en hopelijk wordt dit ook electoraal vertaald. Dat is geen wishful thinking, we laten ons bijvoorbeeld inspireren door het succes van Syriza in Griekenland, dat voor een belangrijk deel bepaald wordt door het eenheidskarakter van dit radicaal-links front. Aangezien dit geen spindokter politiek is, maar een oprecht streven naar eenheid, zal een groeiende steun voor Rood! ook de kansen op een eenheid vergroten.

  We brengen ook geen informatie over eventuele gesprekken in Merksem naar buiten; die er overigens – nog? – niet zijn. We zeggen alleen publiek dat we voorstander zijn van samenwerking. Welke bruggen we daarmee opblazen is voor mij onduidelijk.

  De vaststelling is dat – op dit moment – de PVDA geen voorstander is van samenwerking op basis van een formule waarin iedereen zijn eigenheid kan behouden en dus kan ervoor kan zorgen dat 1 + 1 = 3. Als alternatief stelt PVDA voor dat er enkele leden van Rood! op een PVDA+-lijst komen te staan. Sorry Marc, maar ik (en vele anderen binnen Rood!) zien dat niet zitten. We hebben dan programmatorisch heel wat wat gelijkenissen, de meningsverschillen en de wijze van aan politiek doen zijn iets te groot om onder een plus te vallen op de lijsten van PVDA.

  Wij willen niemand in een hoek duwen. Hoe zouden wij trouwens als een kleinere politieke kracht de PVDA in een hoek kunnen duwen? Wij willen de politieke discussie voeren, en hebben daarbij geen geheimen naar de buitenwereld en dus mag die ook gerust publiek gevoerd worden.

  Als de PVDA dan toch in “een hoek zou geduwd worden”, dan heeft het dat alleen aan zichzelf te danken. Voorlopig worden vragen tot samenwerking afgeketst met argumenten als “we werken niet samen met een partij die op gemeentelijk vlak onze concurrent is”. Maar op gemeentelijk vlak bleek een samenwerking met behoud van eigenheid ook niet mogelijk. Maw, zo draaien we rondjes. Als jullie dus in een hoek zouden geduwd worden, dan is dat louter omdat jullie politieke argumentatie om niét samen te werken te zwak is.

  En tot slot: feitelijk stel je: kom niet op bij de verkiezingen, anders wordt de PVDA kwaad en gaan ze zeker niet meer willen samenwerken. Dat heeft niets met vertrouwen te maken, maar alles met een poging om de linkerzijde te monopoliseren. Vertrouwen krijg je wanneer je eerlijk en open bent met elkaar. Wel, dat zijn wij. En we denken dat als er uiteindelijk geen samenwerking kan zijn voor deze verkiezingen, Rood! een plaats heeft in de kiesstrijd. Enerzijds omdat stemmen voor Rood! stemmen voor eenheid is. En anderzijds omdat we denken dat er duizenden Antwerpenaren zijn die genoeg hebben van Janssens en co, te overtuigen zijn om voor échte socialisten te stemmen, maar om diverse redenen (voorlopig?) niet voor de PVDA kunnnen gewonnen worden. Wij willen hun stem winnen, om te vermijden dat die naar het rechts project van zowel Janssens als De Wever gaat.

  En na de verkiezingen zullen we wakker worden in een andere politieke constellatie in Antwerpen. Maar eender wat de uitkomst zal zijn: voor ons blijft de deur voor samenwerking open staan!

 3. Marc Van Snick permalink
  zaterdag 23 juni 2012 11:06

  “Het is een fundamenteel onderdeel van het politiek programma en de strategie van Rood! om eenheid te zoeken met al wie het neoliberale besparingsbeleid verwerpt.” Waarom zijn er dan besprekingen gestart met Groen? Bij mijn weten is Groen niet anti-kapitalistisch. In Mechelen gaan ze zelfs een kartel aan met Open Vld
  “Aangezien de zoektocht naar eenheid een steunpilaar is in de werking van Rood! is het nogal evident dat we hier publiek mee naar buiten komen.” Rood vindt dus dat mogelijke vormen van samenwerking via de pers moeten besproken worden. Dat bevestigt dat het Rood niet te doen is om eenheid, maar wel om te scoren. (“O.a. hiermee willen we de steun voor Rood! in de samenleving versterken en hopelijk wordt dit ook electoraal vertaald.”)
  “Als alternatief stelt PVDA voor dat er enkele leden van Rood! op een PVDA+-lijst komen te staan.” Bij mijn weten heeft de PVDA zeer lang een kartel voorgesteld met iemand van Rood op de derde plaats. Het is Rood die dat geweigerd heeft.
  “de meningsverschillen en de wijze van aan politiek doen zijn iets te groot”. Dat is voor mij alvast niet duidelijk. Kan je wat concreter zijn?
  “En tot slot: feitelijk stel je: kom niet op bij de verkiezingen, anders wordt de PVDA kwaad en gaan ze zeker niet meer willen samenwerken. Dat heeft niets met vertrouwen te maken, maar alles met een poging om de linkerzijde te monopoliseren.” In de feiten is Rood zeer klein en zal Rood stemmen afpikken van PVDA. Dat kan het verschil maken in aantal verkozenen. Als dit het geval is, dan zullen zeer velen Rood de verantwoordelijkheid toeschuiven. En, volgens mij zal de afstand nog groter worden.
  “Maar eender wat de uitkomst zal zijn: voor ons blijft de deur voor samenwerking open staan!” Dit is zuiver retorisch. Eerst stemmen weghalen en de kansen op extra – verkozenen verkleinen, dan nog eens zelggen hoe sterk rood voor eenheid is. Kom zeg!.
  Een ander scenario is waarschijnlijker: Rood behaalt minder dan 1 % en de rol van Erik De Bruyn en Rood is definitief uitgespeeld.

  • zaterdag 23 juni 2012 20:42

   Moraal van het verhaal: PVDA handelt als marktleider op een bepaalde electorale kavel en dus schermt deze partij haar kavel af met ‘eenheid rondom ons’ als tactiek. Eenheid die de partner sateliseren en devaloriseren.

   Het eenheidsvoorstel dat PVDA op tafel legde in oktober was te nemen of te laten. Wij vonden dit geen goed voorstel. Erik behaalde meer voorkeurstemmen in 2010 dan Peter Mertens, in Antwerpen stad. Hij behaalde 23.000 stemmen op zijn eentje in Vlaanderen. Dus zet je zo iemand vooraan of op de tweede plaats. En vermits Peter hoe dan ook de lijst moest trekken dat was eerste voorwaarde van een kartel), stelden wij voor dat er een vrouw van Rood op de tweede plaats zou staan en Erik zou, gezien zijn functie, toch niet kunnen zetelen en dus de lijst kunnen duwen. Indien hij niet zou zetelen kwam een eventuele derde zetel terug bij de PVDA. Maar dat werd weggelachen. ‘Alsof niemand Elke Heirman kent …’ En dan werd het stil. Toen was er nationale media-furore. Einde Maart werd door PM gezegd aan de ‘go-between’: boeken toe, ti’s gedaan”, geen eenheid dus. In Mei: ‘misschien toch wel maar dan wel op onze lijst’. En dat is dan een stap achteruit ten opzichte van october terwijl Rood sindsdien versterkt werd door nieuwe lichting leden en vakbonders en een districtschepen. Dus zou de onderhandeling de facto moeten beginnen waar ze in oktober geëindigd was. Maar vandaag is het PVDA standpunt : geen eenheid meer. ‘Te laat, de lijsten zijn gevormd. De flyers zijn gedrukt.’

   We zullen zien in september of er hoe dan nog twee zetels inzitten, of geen. Wie het imperiali systeem en het Vlaams kiesdecreet kent begrijpt deze bemerking. Wil je vermijden dat er geen helemaal geen zetels inzitten voor de PVDA, zeg dan ja aan een kartel. Voor Rood! is het geen probleem bij te dragen tot twee zetels als er ook een erkenning is voor deze bijdrage, met name een kartel-formule. Want het is deze formule die garandeert dat er na 14 oktober nog over eenheid zal gepraat worden, o.m. met het perspectief van 2014.

   Misschien is de weigering om terug over een kartel te spreken ingegeven door de overtuiging dat er in 2014 geen eenheid meer nodig zal zijn. Ik betwijfel dat, en niet alleen mbt Vlaanderen. In Wallonië zal het verhaal van Mouvement de gauche van Wesphael ook impact hebben in middens die nooit door de PVDA/PTB zullen stemmen. Ook daar zal eenheid nodig zijn, o.m. mbt de Europese verkiezingen.

   Om met een positieve noot te eindigen: als er toch een eenheid ter linkerzijde komt in Antwerpen, dan zal dit een politieke gebeurtenis zijn in de kiesstrijd, aandacht trekken en dus de kaarten ten dele herschikken en de druk voor een nuttige stem verminderen en de ruimte voor een échte linkerzijde vergroten. Een klein win-win scenario in verkiezingen die door de ranzige rechterzijde en het centrumblok zullen gedomineerd worden. Een bron van hoop in een bruin-blauw-geel Vlaanderen.

 4. Tristan Faes permalink
  zondag 24 juni 2012 11:09

  Stephen, alle sympathie, maar ondertussen zou je toch moeten begrijpen dat werken met eenzijdige persberichten – zonder de mensen van PVDA Merksem te contacteren in dit geval – alleen maar een tegengesteld effect zal hebben…En dat argument van “wij zijn voor openheid” vind ik in deze context tamelijk zwak: openheid, allemaal goed en wel, maar politieke gesprekken horen niet in de pers alvorens ze zijn afgerond. En als Frank écht (maar dan ook écht) interesse heeft: dat hij belt!

 5. maandag 25 juni 2012 07:27

  Beste Marc,
  Ik dacht dat je je betoog was begonnen met: dergelijke discussie voer je niet via de pers. Uiteindelijk wacht ik als initiatiefnemer (via Rood!) nog steeds op een officieel antwoord van PVDA.

  Met vriendelijke groeten,

  Frank Baeyens

 6. maandag 25 juni 2012 08:06

  Beste Tristan

  Frank heeft zelf geantwoord. Mogen wij niet “en public” zeggen dat we voor samenwerking zijn? Dat onderhandelingen binnenskamers worden gehouden, tot daar aan toe, maar dan moeten er wel eerst onderhandelingen zijn. Overigens was het je misschien ontgaan, maar de oproep van Frank is ook en vooral gericht naar ALLE socialisten en betreft dus niet enkel PVDA. Concreter: hij richtte zich ook naar zijn ex-partijleden. Voor de rest ben ik optimistisch, we komen er wel, op voorwaarde dat we eraan beginnen…

  Kameraadschapelijk,

  S.

  • Tristan Faes permalink
   maandag 25 juni 2012 09:37

   Beste Stephen, het lijkt hier alweer – helaas – een eindeloze discussie te worden, en ik ga het dus nog bij dit antwoord houden.
   Jullie mogen wat mij betreft gerust “en public” zeggen dat je voor samenwerking bent, maar er is nog een verschil tussen dat “en public” en tussen converseren via persberichten. Ik ben sowieso ook van mening dat dit soort onderhandelingen – zeker gezien de wat bizarre voorgeschiedenis op gemeentelijk niveau – best binnenskamers blijven tot zolang er enig zicht op een uitkomst is. Om een voorbeeld te geven: meerdere niet-partijgebonden mensen hebben mij al laten verstaan dat het eerst onderhandelen met pvda, dan met groen, en dan plots terug zeggen dat je met pvda samen wilt, niet bepaald optimaal is geweest voor de geloofwaardigheid van Rood! Hadden jullie daarover niet “en public” geconverseerd, dan hadden jullie misschien voor die mensen geloofwaardigheid behouden…
   En ook ik hoop dat links er zal komen, en als dat niet zo is, hoop ik dat we allemaal zullen onthouden dat de “grote tegenstrever” aan de andere kant van het spectrum zit…

   Dat gezegd zijnde: ik kreeg deze ochtend een sms van Frank, dus dat zal ik maar beschouwen als een eerste stap… 😉
   Kameraadschappelijk,

   T

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: