Skip to content

Rood! dient klacht in tegen het “Niet-plaatsen van aanplakborden”

donderdag 5 juli 2012

Antwerpen, 4 juli 2012

 Aan de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur

De heer G. BOURGEOIS 

Geachte Heer Minister,

Betreft: Klacht tegen de motie van de Antwerpse gemeenteraad van 25 juni 2012 betreffende “Niet-plaatsen van aanplakborden” voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012. In persoonlijke naam en in naam van “Rood!”, dat opkomt bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, leg ik klacht neer tegen/teken ik beroep aan tegen de motie van de Antwerpse gemeenteraad van 25 juni 2012 betreffende “Niet-plaatsen van aanplakborden” voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012.

Deze motie luidt als volgt: “De gemeenteraad vraagt het college om voor de verkiezingen van oktober geen aanplakborden te plaatsen.”

Gezien artikel 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, dat het gebruik van commerciële aanplakborden verbiedt, zal onze partij bijgevolg geen mogelijkheden hebben om verkiezingsaffiches aan te plakken.

De bestreden motie is onwettig en moet ons inziens door de toezichthoudende overheid vernietigd worden. Wij steunen ons op de volgende juridische argumenten. (…)

1.  De beslissing van de gemeenteraad, genomen bij eenvoudige motie, is onwettig want schendt het door de Raad van State gehuldigde rechtsbeginsel Patere legen quam ipse fecisti  (eerbiedig de wet die ge zelf gemaakt hebt).

Artikel 49 van de Politiecodex van de Stad Antwerpen – die de kracht heeft van een politiereglement – bepaalt: “Tijdens de verkiezingsperiodes worden speciale aanplakborden ter beschikking gesteld van politieke partijen.” Deze reglementaire bepaling kan niet worden opgeheven door middel van een MOTIE, daarvoor is een nieuw (wijzigend) politiereglement nodig. Een rechtsnorm kan namelijk door eenzelfde of een hogere rechtsnorm worden gewijzigd of afgeschaft. Het is ons inziens vereist de betrokken motie dd. 25.06.12 door de toezichthoudende overheid onmiddellijk te vernietigen zodat er alsnog verkiezingsborden kunnen geplaatst worden door al de deelnemende politieke partijen.
2.  Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 houdende de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten (“Verkiezingsaffiches mogen alleen aangebracht worden op de plaatsen die door de gemeentelijke overheden zijn bestemd voor aanplakking … “) moet, gelet het bepaalde onder 3, zo geïnterpreteerd worden dat deze bepaling voor de gemeentebesturen de plicht schept om plaatsen in te richten voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches.

3.  Daarenboven heeft de genomen beslissing van de Antwerpse gemeenteraad ook gevolgen voor de provinciale verkiezingen die gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd.  Bij gebrek aan gemeentelijke borden zullen kandidaten voor de provinciale verkiezingen geen affiches kunnen aanbrengen. Naast het feit dat alzo een beslissing van de Antwerpse gemeenteraad gevolgen heeft voor de provinciale verkiezingen dient tevens vastgesteld te worden dat daarenboven kandidaten voor de Antwerpse provincieraad gediscrimineerd worden ten overstaan van kandidaten binnen hetzelfde district maar die woonachtig zijn in een andere gemeente of stad.

4. Tenslotte wens ik nog te wijzen op de schending van een beginsel uit de Codex Goede Praktijken in Verkiezingszaken van de Raad van Europa (Commissie van Venetië). Belgische waarnemers waken over de naleving van deze Codex bij vele buitenlandse verkiezingen. Het is dus niet meer dan normaal dat de Vlaamse Overheid ook strikt de hand houdt aan de naleving van de bepalingen van deze Codex.

In het bijzonder verwijzen wij naar paragraaf 19 van de Toelichting bij deze Codex. De Code of Good Practice in Electoral Affairs / Code de bonne conduite en matière électoral, Rapport explicatif, § 19: “”all the political forces should be allowed to … exercise their right to post bills”/”que toutes les forces politiques puissent  … disposer d’un droit d’affichage”.

De Codex kent de politieke partijen die deelnemen aan verkiezingen (ook lokale) een recht op aanplakking toe. Dat recht op aanplakking wordt teniet gedaan door de bestreden motie.

Ik vraag u derhalve de bestreden motie te willen vernietigen. Daaropvolgend de Stad Antwerpen te verplichten aanplakborden voor politieke affiches te plaatsen zoals voorzien is in artikel 14 van de Antwerps politiecodex.

Kopie dezer maak ik over aan de Antwerpse gouverneur.

Met de meeste hoogachting,

Ivo Janssen

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: