Skip to content

Ook Stadspartij wil geen extra sociale woningen

woensdag 19 september 2012

Eerder stelde N-VA in haar programma dat er in Antwerpen al voldoende sociale woningen zijn en dat er geen moeten bijkomen. De partij van De Wever beperkte haar programma tot eisen als het opleggen van taalkennis door wie een sociale woning huurt en sterkere controle op sociale fraude. Hoe anders is het programma van de Stadspartij op dit vlak?

De retoriek is uiteraard anders, bij de Stadspartij kunnen we lezen dat sociale woningen wel belangrijk zijn en dat een degelijk aanbod zelfs cruciaal is. De partij schept ook op dat er de afgelopen jaren 1500 sociale woningen werden gerenoveerd of bijgebouwd. Ter vergelijking: in de legislatuur daarvoor ging het om 2.935 woningen of de helft meer. De afgelopen zes jaar zijn de wachtlijsten aangegroeid van ongeveer 15.000 naar ruim 20.000. Er zijn momenteel iets meer dan 20.000 sociale woningen, vooral in de districten Antwerpen en Hoboken.

De Stadspartij wil wel extra sociale woningen, maar liefst niet in Antwerpen. “Het kan niet zijn dat Antwerpen blijft investeren in sociale woningbouw, terwijl andere – rijkere – gemeenten in gebreke blijven.” Blijkbaar gaat de Stadspartij slechts uit van een status-quo waarbij ongeveer 10% van de woningen sociale huurwoningen zijn. Wie geen plaats vindt, moet dan maar naar andere gemeenten trekken. “We eisen dan ook dat de andere Vlaamse gemeenten hun verantwoordelijkheid opnemen inzake sociale huisvesting”.

Het gemiddelde cijfer van ruim 10% sociale woningen verbergt grote tegenstellingen: van 72,2% sociale woningen op Luchtbal over 47,3% op Linkeroever en 36,8% op het Kiel tot 2,1% in Antwerpen 2018, 2,8% in Merksem en 0,6% in Ekeren (cijfers uit 2010).

Het behoud van het status quo is een standpunt dat wordt gedeeld door de huidige (en toekomstige?) coalitiepartners van Stadspartij en N-VA elkaar dus wel kunnen vinden na de verkiezingen. En er is nog meer: ook de Stadspartij wil dat wie een sociale woning huurt voldoende kennis van het Nederlands heeft. Waar N-VA het wil verplichten, gaat de Stadspartij net niet zo ver. Mogelijk vanuit het besef dat er dan ook meer middelen moeten komen voor taalonderwijs?

En net als de N-VA wil de Stadspartij dat sociale huisvestingsmaatschappijen meer controle- en sanctioneringsbevoegdheden krijgen (de GAS-kraan wordt volledig open gezet) en dat er harder wordt opgetreden tegen sociale fraude. De Stadspartij doet een poging om deze boodschap iets socialer in te vullen, maar in essentie komt het bijzonder goed overeen met wat N-VA wil. Of denkt de Stadspartij echt dat er met een wachtlijst van ruim 20.000 mensen op basis van een databank van huisvestingsmaatschappijen, OCMW, VDAB en andere sociale diensten naast de bestrijding van sociale fraude effectief zal overgegaan worden tot het “proactief contacteren van mensen die zonder het te weten recht hebben op een sociale woning of een andere vorm van ondersteuning”? Proactief contacteren om de wachtlijst nog langer te maken?

In het programma van de Stadspartij wordt geen enkele belofte gedaan om een bepaald aantal nieuwe sociale woningen te bouwen. De partij komt niet verder dan het behoud van het percentage sociale woningen dat er vandaag is en een oproep aan andere gemeenten om meer te doen. Het behoud van de bestaande tekorten wordt als ‘realisatie’ verkocht. Gelukkig dat ze over veel ervaring in de reclamewereld beschikken!

Rood! is anders, wij zijn namelijk socialisten en vertrekken van de bestaande noden. In ons programma staat volgende eis: “Een massaal en georganiseerd investeringsplan om 20.000 woningen aan te bieden aan diegenen die er recht op hebben. De Stad heeft de plicht hen zo snel mogelijk aan een woning te helpen, hetzij door het bouwen ervan, hetzij door bestaande woningen en appartementen te renoveren. Het ombouwen van verkrotte en leegstaande huizen tot sociale woningen op basis van onteigening, gefinancierd door o.a. boetes voor de huisjesmelkers. Een dergelijk investeringsbeleid in sociale huisvesting zou trouwens ook een drukkend effect hebben op de torenhoge woonprijzen op de private markt.”

Geert Cool

No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: