Skip to content

Stop de besparingswoede

woensdag 26 september 2012

Dit najaar staan niet alleen lokale verkiezingen op de agenda, maar wordt ook opnieuw gediscussieerd over onze lonen, koopkracht en uitkeringen. De werkgevers bereiden zich voor op nieuwe initiatieven om aan de index te prutsen of toch minstens onze koopkracht te ondermijnen.

De afgelopen maanden was er syndicaal verzet tegen het asociale beleid met onder meer de nieuwe aanval op de pensioenrechten. Net zoals bij het Generatiepact kwam er geen enkele steun van de zogenaamde politieke ‘partners’ van de vakbonden. Integendeel, ze voerden de maatregelen door waartegen werd geprotesteerd. Met zo’n partners hebben we geen tegenstanders nodig.

Na 14 oktober komt er slecht nieuws. Er zal op alle niveaus bespaard worden. Alle sociale verworvenheden liggen onder vuur. Als we ons daartegen willen wapenen, zal syndicaal verzet nodig zijn. Als dat syndicale protest geen eigen politieke vertaling krijgt, staat het zwakker. Bij gebrek aan partners bij de grote partijen, moeten we als syndicalisten zelf bouwen aan ons politiek orgaan. Het is in dat kader dat syndicalisten met Rood! aan de verkiezingen deelnemen.

De stad kan immers een voorbeeldfunctie spelen door niet mee te stappen in de afbraaklogica van het besparingsbeleid. De stad kan zelf extra jobs en diensten creëren. Noden zijn er alvast voldoende: de tekorten inzake openbare kinderopvang, sociale huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg,… zijn groot. De stad kan de afbraak van de arbeids- en loonsvoorwaarden voor het eigen personeel omkeren en daarmee als grote werkgever de toon zetten.

Van de huidige coalitie moeten we dat niet verwachten, ook niet als de verhoudingen tussen De Wever en Janssens binnen de coalitie na 14 oktober anders zullen liggen. Beiden staan negatief tegenover onze eisen en acties. We moeten onze stem laten weerklinken en samen strijden voor onze toekomst! Rood is het enige project dat politiek van onderuit benadert, vanuit het leven zoals het is! Werk samen met onze campagne!

Bestuur moet stad niet als privébedrijf runnen

“De Stad kan als een van de voornaamste werkgevers in de regio een bepalende rol spelen in een tewerkstellingsbeleid dat kansen geeft aan iedereen en dat als voorbeeld kan dienen voor de privésector. Momenteel is dat niet het geval. Werknemers bij de stad Antwerpen raken steeds moeilijker aan jobzekerheid, contractuele jobs worden meer en meer de regel. In het najaar van 2010 werden er nog 523 jobs geschrapt bij de stad Antwerpen: een besparing van 22 miljoen euro. Ondertussen worden steeds meer diensten uitbesteed aan de privésector, met negatieve gevolgen voor dienstverlening, tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden. Het uittredende stadsbestuur runt onze stad als een privébedrijf: wat of wie niet onmiddellijk economisch rendabel is, gaat er uit.”

Lin Van Rompaey, afgevaardigde ACOD-LRB bij de stad Antwerpen

Investeer in het stedelijk onderwijs!

“Het stedelijk onderwijs in Antwerpen wordt op droog zaad gezet. Er is een steeds grotere discrepantie tussen de middelen die het stadsbestuur bereid is om te investeren, en de behoeften inzake lesgeven, personeel, klaslokalen, noem maar op. De omvorming tot een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf ging gepaard met een besparingsoperatie die door de managers in termen van ‘efficiëntiewinsten’ wordt gesteld. Deze omvorming is een voorbode van een verdere privatisering. Op 23 maart 2011 betoogden we met 1.500 personeelsleden uit het stedelijk onderwijs tegen de voorstellen om onze flexibiliteit verder te verhogen. In plaats van toenemende rationalisatie en flexibilisering is er dringend nood aan een forse herfinanciering van het stedelijk onderwijs. Dat is noodzakelijk om te komen tot kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs voor iedereen met de nodige ondersteuning voor wie het moeilijk heeft.”

Micha Teller, afgevaardigde ACOD-Onderwijs in het stedelijk onderwijs

Niet minder maar meer openbaar vervoer nodig!

“Terwijl er nood is aan meer openbaar vervoer om een verkeersinfarct te voorkomen en mobiliteit toegankelijk te houden, gaat het beleid de andere richting uit. De besparingen bij De Lijn leiden tot 1.000 busritten per dag minder in Antwerpen. Als publiciteit wordt gemaakt met de slogan ‘Antwerpen tramstad’ gaat het eigenlijk om een besparingstram die van Antwerpen een filestad maakt. De nakende herstructurering van de spoorweggroep zet de deur open voor een privatisering. In Engeland zien we daar de gevolgen van: reizigers moeten meer betalen voor minder dienstverlening. Om het mobiliteitsprobleem om te lossen, is er nood aan een investeringsplan om het aanbod uit te breiden en gratis te maken en om extra personeel aan te werven.”

Wouter Gysen, afgevaardigde ACOD-Spoor

Zorgverlening moet dienst zijn, geen winstmachine

“ZNA is een typisch voorbeeld van de privatisering (als “verzelfstandiging” verkocht) van een openbaar bedrijf. ZNA heeft een “vredesakkoord” gesloten met de vakbonden: ZNA zal geen naakte ontslagen doorvoeren (niet vervangen van mensen die ZNA verlaten of diensten afbouwen gebeurt dus wel), maar hiervoor mogen de vakbonden geen berichten meer de wereld insturen zonder voorafgaandelijke goedkeuring van het management. Ik moet mij daaraan houden. Maar het bouwen van het nieuwe prestigieuze ZNAziekenhuis op Spoor Noord vereist middelen die zullen gevonden worden via Publiek Private “Samenwerking” en de stedelijke VIPA. Maar het starten van zo’n prestigieus project vereist ook veel “eigen” middelen (centen). Ik zie wel waar het management die centen vindt, maar mag dus niets zeggen.”

Dirk Pauwels, afgevaardigde ACOD-LRB bij ZNA

Er is geld voor een ander beleid!

“De terugbetaling van de stadsschuld aan de hebzuchtige bankiers die mee de crisis veroorzaakt hebben, moet onmiddellijk voor onbeperkte tijd bevroren worden. Dit brengt jaarlijks minstens 50 miljoen euro op. Het havenbedrijf zit op een berg geld, grote bedrijven maken fenomenale winsten in Antwerpen. Maar ook de diamantsector mag een steentje meer bijdragen op fiscaal vlak.”

Peter Veltmans, vrijgestelde ACOD Financiën

Lijst getrokken door syndicalisten

“Ik wens me politiek te engageren omdat ik samen met velen moet constateren dat het huidige neoliberale politieke systeem heeft geleid tot een falen van het financieel en economisch systeem. Blijkbaar zijn de huidige bestuurspartijen in België verkrampt en weten zij geen oplossingen te bieden. Zij aanvaarden dat armoede ook in een welvarend land als België – Antwerpen incluis – toeneemt. We moeten de neerwaartse spiraal van afnemende welvaart voor de werkende klasse en minstbedeelden omkeren en bouwen aan een programma van investeringen in sociale werven. Dat vereist een heroriëntatie van de bestaande middelen, onder meer door af te stappen van de citymarketing.”

Ivo Janssen trekt de Rood!-lijst voor de Antwerpse gemeenteraad. Hij is afgevaardigde voor ABVV-Scheikunde op BASF.

>>> PDF van dit pamflet

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: