Skip to content

Rechtse Antwerpse coalitie organiseert uitverkoop en sociale uitsluitingROOD! roept op tot verzet!

woensdag 12 december 2012

11 december 2012

Antwerpen staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. De voorziene explosieve groei van de bevolking dreigt te leiden tot verder groeiende tekorten op het vlak van betaalbare (sociale) woningen, kinderopvang, plaatsen in het onderwijs en jobs. Ook de armoede zal exponentieel toenemen. De bevolkingsgroei zal bovendien het verkeer nog verder doen toenemen, met alle gevolgen van dien inzake de mobiliteits- en luchtvervuilingscrisis. Uiteraard zijn voor het beantwoorden van al deze noden ook voldoende financiële middelen noodzakelijk.
Logo

Beantwoordt het nieuwe, rechtse stadsbestuur deze uitdagingen? Formuleert zij concrete antwoorden op deze dringende vragen? Streeft zij naar het duurzaam oplossen van de problemen? Heeft zij een oplossing voor de financiële ademnood van de stad? Het antwoord op al deze vragen is ronduit: neen!

Wel erkent het rechtse bestuur dat de noden er zijn. Om zich vervolgens in het beste geval te beperken tot “onderzoek” en/of “coördinatie”. Nieuwe initiatieven om te komen tot meer sociale woningen, een uitbreiding van de mogelijkheden tot kinderopvang, de groei van het aantal scholen, meer jobs en minder armoede, zijn er uitdrukkelijk niet.

Wel worden de slachtoffers van dit gebrek aan sociaal evenwicht… in het vizier genomen. Sociale ondersteuning wordt uitdrukkelijk als “tijdelijk” en “voorwaardelijk” beschouwd. Vooraleer iets te doen aan de bestaande wachtlijsten, zal eerst grondig gespeurd worden naar zogenaamde “fraudeurs”. Een vermeende gebrekkige kennis van het Nederlands wordt dan weer een belangrijk selectiecriterium om te kunnen overgaan tot uitsluiting uit de sociale huisvesting, uit het OCMW, uit de kinderopvang, uit het onderwijs, uit de arbeidsmarkt, enz.

De toename van de bevolking zal ook de behoefte aan meer dienstverlening door de stad doen groeien. Toch mikt het rechtse bestuur op een afslanking. Zo zal personeel dat op pensioen gaat zoveel mogelijk niet vervangen worden. Vrijwilligers, werklozen en leefloners worden geacht de gaten op te vullen, zo nodig onder dwang.

De private economie wil het rechtse bestuur dan weer wel in de watten leggen. Bijvoorbeeld door bouwinitiatieven van het vrije (veelal katholiek) onderwijs zo nodig te “pre-financieren”.  Het gelijkvloers van het stadhuis zal ter beschikking worden gesteld van commerciële ondernemingen. Wie nog niet genoeg plezier beleefd heeft aan het gokken op de beurs, zal binnenkort ook terecht kunnen in een (privaat) casino. Het vastgoed-patrimonium van stad en OCMW zal zo snel mogelijk “gevaloriseerd” (lees: verkocht) worden. Tegelijk beweert de rechtse coalitie dat ze “de historische stadsschuld tegen 2018 volledig zal wegwerken”.

De inkomsten van de stad zullen evenwel dalen, aangezien de algemene sociaaleconomische crisis zorgt voor dalende belastingopbrengsten. Tegelijk zullen de uitgaven blijven toenemen, al was het alleen maar door de scherp toenemende pensioenlasten. Toch wil het bestuur niet alleen geen nieuwe belastingen invoeren, maar integendeel de bestaande belasting op de drijfkracht van ondernemingen “heroriënteren” naar meer “bedrijfsvriendelijkheid”.

Het is geen toeval dat deze politiek – die onvermijdelijk aanleiding zal geven tot veel wanhoop en dus ook verzet – een grote nadruk legt op repressie, via verscherpte GAS-boetes, veralgemeende controles op allerlei gebieden die de bevolking raken (maar niet het bedrijfsleven!) en een verdere uitbouw van de politie, aangevuld met buurtinformatienetwerken (BIN).

Ook inzake democratie en participatie van de bevolking diept het rechtse bestuur het beleid van de vorige coalitie verder uit. Referenda worden niet uitgesloten, maar wel uitdrukkelijk ondergeschikt gemaakt aan “het primaat van de politiek”. Waarmee de rechtse coalitie onmiddellijk duidelijk maakt dat ze niet van plan is rekening te houden met het resultaat van volksraadplegingen (zoals bijvoorbeeld de afwijzing van het BAM-tracé voor de Oosterweel-verbinding). De aangekondigde uitbouw van de districten als een volwaardig democratisch beleidsniveau blijft ook al in het dak van de goede voornemens steken.

Dit bestuursakkoord brengt waar Rood! voor vreesde en ook campagne tegen voerde: een veralgemeende uitverkoop, gekoppeld aan grootschalige sociale uitsluiting, met een blijvend democratisch deficit.

Met Bart De Wever als hoofd van de politie, Ludo Van Campenhout als schepen voor uitverkoop en Liesbeth Homans als schepen voor uitsluiting wordt de uitvoering van dit programma ook gegarandeerd. Liberalen en christen-democraten zitten erbij voor spek en bonen.

Rood! zal de komende maanden alvast een campagne opzetten om aan te tonen dat het wel degelijk mogelijk is om de enorme sociale noden en verzuchtingen van de meerderheid van de bevolking te beantwoorden met een positief beleid dat het geld haalt waar het zit.

Ivo Janssen / woordvoerder ROOD! Antwerpen

0486/93.15.98.

Advertenties
One Comment leave one →
  1. woensdag 12 december 2012 12:11

    zoals ik bij vorig verslag al zei :”tik.tik.tik. en het bommeke tikt.tikt.tikt….”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: