Skip to content

28 en 29 januari: eerste gemeenteraad Antwerpen. Enkele impressies….

woensdag 30 januari 2013

Het viel op dat burgemeester Bart De Wever zich erg goed voelde in z’n rol van ‘voorzitter’ van de gemeenteraad. Zijn reactie op tussenkomsten en interpellaties van raadsleden waren steeds correct, maar vaak ook met een cynische ondertoon, waarbij hij zijn negatieve gevoelens voor de oppositie moeilijk kon verbergen. Dat hij sommige vragen en tussenkomsten gewoon belachelijk en overbodig vond was duidelijk. In de raadszaal op de stoel van burgemeester en voorzitter is zulke houding echter ongepast. Het toont aan dat hij van plan is om enkel de visie van de meerderheid au sérieux te nemen. En dan nog…

Tijdens de eerste bespreking van de bestuursnota was de verdediging van deze nota door de fractievoorzitters van NV.A, CD&V en VLD vrij oppervlakkig. Een verdediging die zo algemeen was dat zij voor om het even welke nota had kon gebruikt worden. Een verdediging die het bestuursakkoord soms op zo’n burleske wijze vergeleek met historische gebeurtenissen,  citaten en parabels dat men zowel in de raadszaal als in de publiekszaal de wenkbrauwen fronste. De burgemeester moest de raadsleden er zelfs op wijzen dat er niet mocht gelachen worden met de lezing van de NVA-fractieleider André Gantman. Het is duidelijk dat de inbreng van de meerderheid voornamelijk vanuit de burgemeestersstoel zal komen. Gelukkig hebben alle raadsleden een i-pad gekregen waarmee zij zich rustig kunnen bezighouden tijdens de lange zittingen. We verwachten dan ook dat binnen enkele maanden de eerste lege stoelen merkbaar zullen zijn.

De commentaren van de oppositie op de beleidsnota waren terecht. Zij wezen erop dat de leefbaarheid voor mensen met een lager inkomen, zieken, ouderen, jongeren en anderstaligen dreigt achteruit te gaan. Ook al waren de pleidooien overtuigend, zij konden de burgemeester nauwelijks ontgrieven. Sterker: de opmerkingen zijn zelfs nooit uitdrukkelijk weerlegd.

Dat het de burgemeester en alleen de burgemeester zal zijn die beslissingen neemt kwam pijnlijk aan het licht bij de bespreking van het samenscholingsverbod van 12 januari in Borgerhout. Op de vraag ‘op basis van welke feiten de burgemeester zich gebaseerd heeft om over te gaan naar zulke drastische maatregel als een samenscholingsverbod’ kwam het verbijsterende antwoord: ‘op basis van advies van de politie, ik heb niet gevraagd naar een motivatie of naar aantoonbare bewijzen van dreigende situatie en wens dit ook niet te doen’. Zowel de meerderheidspartijen als Vlaams Belang vinden dit een normale gang van zaken. Overigens heeft het Vlaams Belang tijdens deze eerste gemeenteraad zijn ware discriminerende ideologie aangetoond door te vragen om het dragen van een hoofddoek in de gemeente of districtsraden te verbieden. Ook al had de VB voorzitter Gerolf Annemans in een artikel in De Standaard uitvoering verklaard dat zij geenszins discrimineren en absoluut niets tegen islam of allochtonen hebben, toch verklaarde Anke Vandermeersch in de gemeenteraad dat ‘iedere vrouw met een hoofddoek een potentiële extremiste, een gevaar voor onze samenleving’ is. Anke heeft spontaan angst wanneer zij een hoofddoek ziet. Volgens haar hebben de Antwerpse moslimgelovigen maar één doel en dat is onze maatschappij ontwrichten. Een hoofddoek is volgens haar geen godsdienstig symbool maar een provocatie. Het Vlaams Belang zit duidelijk niet op haar gemak in deze oppositie. Alhoewel Bart De Wever niet afkerig staat tegenover de invoering van een hondenbrigade en een busverbod om ‘overlast’ op het openbaar vervoer tegen te gaan.

Alles wijst er dus op dat dit gemeentebestuur met Bart De Wever aan het roer en de schepenen en raadsleden van de meerderheid als roeiers een koers zal varen die vooral de rechtse richting uitgaat en die geleid wordt door kapitaal en bedrijfsleven. Zo mag niets de ondertunneling van de Krijgsbaan aan de luchthaven in Deurne in de weg staan en laat men de directie van GM rustig aan zet blijven in de overgave of verkoop van de gronden en gebouwen van Opel in de haven.

Ondanks het te verwachten stevige oppositiewerk van vooral de linkse partijen vrezen we dat zij het beleid vanuit de gemeenteraad niet zullen kunnen bijsturen. Een stevige oppositie vanop de straat, door allerlei groepen en organisaties, van de gewone Antwerpenaar is nodig en zal ongetwijfeld meer en meer vorm krijgen. Daarom zal Rood! het beleid op ’t Schoon Verdiep op de voet volgen en zullen wij alle middenveldorganisaties steunen en bijstaan waar mogelijk. Voor ons is en blijft democratie van onderuit belangrijk. De stem van het volk is de stem van de straat en die zullen wij mee versterken.

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: