Skip to content

Voor de definitieve sluiting van Doel 3 en Tihange 2!

zondag 2 juni 2013

Open brief aan Premier Elio Di Rupo & de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet
b200g

Onderteken deze brief , zet de brief op uw eigen sites, stuur hem aan Di Rupo (info@premier.fed.be) en Milquet (milquet@ibz.fgov.be). Gebruik hem zoals door ons opgesteld of verander hem naar eigen inzicht en stuur hem uit eigen naam.

Meer info : vind je hier

Geachte Mevrouw Minister van Binnenlandse Zaken,
Geachte Heer Eerste Minister,
Mevrouw Milquet,
Mijnheer Di Rupo,

Wij zijn verontwaardigd en ontsteld over de onverantwoorde handelswijze van de Belgische regering die het voornemen heeft de reactoren Doel 3 en Tihange 2 weer in bedrijf te laten nemen. Wij, de ondertekenaars van deze open brief, eisen dat u de uitbating van deze beide atoomreactoren stillegt.

De regering kan zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken
U, Mevrouw Milquet, werd in De Standaard als volgt geciteerd: « We hebben te maken met een onafhankelijke toezichthouder en we hebben geen enkele mogelijkheid ons daar in te mengen.”
Zo gemakkelijk kunt u er zich als Minister van Binnenlandse Zaken van deze regering niet van af maken.
Mijnheer De Roovere, het voormalige hoofd van FANC, werd plots en onverwacht door de regering uit zijn functie ontheven, hoewel zijn aanstelling kort daarvoor nog was verlengd. Heeft zijn ontslag soms iets te maken met zijn verklaring dat hij betwijfelt of het risico dat kernenergie met zich meebrengt vandaag de dag nog aanvaardbaar is? Onder De Roovere kon men zien dat er een poging werd gedaan kritisch om te gaan met de defecten van Doel 3 en Tihange 2. Deze houding paste wellicht niet langer binnen de opvatting van de Belgische regering, waardoor hij door een kernenergie hardliner als Jan Bens werd vervangen. Met die laatste heeft u aan de voormalige baas van de defecte kernreactor de leiding gegeven over het controleorgaan dat thans over de « veilige »voortzetting van de uitbating zal beslissen. Een dergelijke bevooroordeeldheid is een rechtsstaat onwaardig.

Om op uw eerder geciteerde verklaring terug te komen: we zijn erg verwonderd dat ineens het FANC alleen gaat beslissen over het heropstarten van Doel 3 en Tihange 2. Op FANC‘s eigen website staat duidelijk geschreven dat er maar één instantie is die beslist over het opnieuw opstarten van beide reactoren en dat is de Belgische regering. Het besluitvormingsproces kan iedereen terugvinden op de website van FANC onder (http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3324.pdf). Mocht niemand op uw kabinet het document kunnen terugvinden, dan stellen wij het u graag ter beschikking.
Ter verduidelijking nog dit: bij dit type diagrammen (workflow) worden besluiten telkens aangeduid met een ruitje. In deze procedure is er maar één ruitje, één beslisser: de regering waarvan u deel uitmaakt. Beantwoordt u daarom alstublieft de volgende vraag: Hoe komt u tot de uitspraak dat alleen het FANC een besluit kan nemen over het opnieuw in werking stellen en u geen mogelijkheid heeft dat besluit te beïnvloeden?
De veiligheid van beide kernreactoren is nog altijd niet bewezen
Ook na het sluitingsbesluit blijven er vele vragen en twijfels. Het strookt niet met het karakter van een open brief ze hier allemaal op te lijsten. Daarom noemen wij hier slechts de belangrijkste punten uit de openbaar gemaakte stukken:
Er werd niet met alle in de gangbare, internationale regelgeving omschreven belastingen voor kernreactoren rekening gehouden. In het bijzonder werden ongeoorloofde vereenvoudigingen aangewend, zoals het axiaal symmetrisch karakter van thermische stress.
De last op de reactorvaten moet volgens de conclusies van het FANC al bij een normale werking worden verminderd: de kernreactor mag alleen vertraagd van hoge naar lage druk en temperatuur worden geleid. Wat gebeurt er dan bij een noodstop, waarbij heel andere situaties kunnen optreden?
De oorzaak van de scheurvorming is nog steeds niet duidelijk. Deze vormt echter het uitgangspunt voor elke ernstige inschatting van de gevaarlijkheid: zijn de scheurtjes evolutief of waren ze van bij de aanvang al aanwezig?
Er is geen staal voorhanden dat representatief is voor deze reactordrukvaten en de schade eraan. Ook dit is een onmisbaar beginpunt voor een serieuze evaluatie van de scheurtjes en hun herkomst.
Belangrijke, voor de evaluatie noodzakelijke, documenten met betrekking tot de fabricagefase van de drukvaten zijn verdwenen.
Een volledig onderzoek van de wand van de hogedrukvaten op scheurtjes is om technische redenen onmogelijk. Daarom kan het zijn dat een aantal scheuren nog steeds niet ontdekt is.
Onafhankelijke deskundigen, onder andere het voormalige hoofd van het Duitse controleorganisme voor kerncentrales, Dieter Majer, vatten het bovenstaande als volgt samen: „Er moet vastgesteld worden dat een opnieuw opstarten van elk van beide reactoren op grond van de documenten die ons ter beschikking staan onverantwoord is”.
Ter beschikking stellen van alle stukken
Zo lang het besluit van de stillegging van Doel 3 en Tihange 2 niet onomstotelijk is genomen, verwachten wij inzage te krijgen van alle documenten, meetrapporten en andere bescheiden die tot het besluit Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten hebben geleid. Het FANC heeft werkelijk al het nog resterende vertrouwen in zijn neutraliteit verspeeld. Om deze reden is het beslist noodzakelijk dat u het mogelijk maakt voor onafhankelijke deskundigen deze berekeningen en resultaten zelfstandig te beoordelen en na te rekenen.
Wij verwachten dat al deze documenten ook in het Engels beschikbaar worden gesteld, zodat het raadplegen van onafhankelijke deskundigen wordt vergemakkelijkt.
Samenvatting en onze eis

Wij menen dat ons grondrecht op lichamelijke integriteit door u wordt geschonden. Op grond van de hierboven vermelde feiten eisen we voor onszelf, onze families en alle betrokken medeburgers in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, die als gevolg van uw onverantwoorde handelwijze het slachtoffer kunnen worden van een ongeval in Doel of Tihange

de onmiddellijke, definitieve stillegging van Doel 3 en Tihange 2!

De ondertekenaars,

Organisaties:

Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie (D)
AKW-Nee Aachen (D)
Laka Foundation (NL)
nucléaire stop kernenergie (B)
Stop Tihange (B, D, NL)
Wegberger Montagsspaziergänger gegen Atomkraft (D)

Personen:
Jörg Schellenberg
Walter Schumacher
Leo Tubbax
Inge Gauglitz
Martina Haase
Petra Pade
Tom Pade
Sylvia Gabelmann
Hubert Heck
Dirk Makowski
Rob Hoenen, GroenLinks Eijsden-Margraten (NL)
Lucy Willems, GroenLinks Maastricht (NL)
Rita Schröter
Rolf Krüger
Andrea Wynen-Keils
Ahmed Kreusch
Oranna Weber

Advertenties
One Comment leave one →
  1. vrijdag 14 februari 2014 18:06

    Dit is op Sidonio Van Ondertveldt herblogd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: