Spring naar inhoud

Ringland? Ja, maar…

vrijdag 23 mei 2014

Ringland is een hit. Sinds de voorstelling begin maart zijn steeds meer mensen in de ban van de ring. Ringland geeft de mogelijkheid de hele stadsomgeving te herdenken. Het overkappen van de ring zorgt voor nieuwe ruimte die ongeveer met de oppervlakte van de binnenstad overeenstemt. Het overkappen doet lawaaihinder verdwijnen en reduceert aanzienlijk de uitstoot van fijn stof. Een triple win-win-win scenario als het ware. Ringland is een concreet alternatief dat de volksgezondheid moet vrijwaren en de leefbaarheid van het stadsleven aanzienlijk zou verbeteren. Toch moeten we kritisch en realistisch blijven…

 

Het enthousiasme dat overkappen teweeg brengt wordt gedeeld door bijna alle partijen (Open VLD, Groen, PVDA, CD&V, N-VA en sp.a), incluis de partijen die het BAM-tracé hebben bevestigd op 13 februari. Hierop ontspon zich de discussie of Ringland en BAM-tracé al dan niet verzoenbaar zijn. Volgens Ademloos en Straten-Generaal is dit niet het geval ten gevolge van de brede verkeerswisselaar aan het Sportpaleis (27 baanvakken). Volgens anderen is dit wel het geval vermits zij (toevallig) minder baanvakken tellen.

Het weekend van 24 mei worden er 10 bruggen boven de ring bezet ter ondersteuning van Ringland en in juni hopen de actiegroepen gehoord te kunnen worden in het Vlaams parlement, steunend op een verzoek van 15000 handtekeningen. Na de geslaagde ‘stappen om te overkappen’-actie is dit een belangrijk rendez-vous in de krachtmeting tussen de bevolking en de bewindsvoerders. Het pleit is verre van beslist en de Antwerpse bevolking laat de overwinning van 2009 niet zomaar uit haar handen slaan.

Net omdat het gevecht kan gewonnen worden is het belangrijk bij alle aspecten stil te staan. Het is deze constructieve en kritische geest dat we dit standpunt hebben uitgewerkt. Het dient gelezen te worden als een bijdrage tot de discussie binnen de beweging voor een leefbare en gezonde stad. ‘Reclaim the city’ is niet voor niets een beweging voor de democratisering van de openbare ruimte. Ook de actiegroepen hebben nood aan discussie en tegenspraak.

Voorstel n°1 – Groene regel toepassen op Ringland-project

Als eco-socialisten gebruiken wij de “Groene Regel” als maatstaf: elke ingreep moet getoetst worden op vlak van de ecologische voetafdruk. Het overkappen van de gehele ring is een gigantische werf. De afstand bedraagt 12 km, de breedte gemiddeld 150 meter, op sommige plekken is dit het dubbele. De uitvoering van dit project veronderstelt een analyse waarbij ook de ecologische impact van graafwerken en het bouwen waarbij honderdduizenden kubieke meter zand en beton moeten verplaatst worden. Dergelijk project veroorzaakt lawaai, vergt dieselmotoren en veroorzaakt extra-verkeer, met mogelijke verkeersopstoppingen. Loont dit de moeite? De vraag mag gesteld worden want remedies moeten niet alleen achteraf duurzaam zijn…

“Madrid Rio” is voor velen het voorbeeld. De M-30 autostrade die dwars door de stap liep kwam onder de grond te liggen en beide oevers van de rivier Manzanares werd heraangelegd met parken, wandel- en fietspaden. Dit project heeft nagenoeg 8 miljard euro gekost. Misschien kan de techniek van ondertunneling ook in Antwerpen toegepast worden maar dat is niet wat de schema’s van Ringland laten zien met een overkapping van het bestaande wegdek. We mogen alleszins niet over het hoofd zien dat er heel wat kritiek wordt geuit op Madrid Rio (1). De ondertunneling betreft 6 kilometer (de helft van het traject tussen Schelde en Sportpaleis); vrachtwagens mogen de tunnels niet in en stromen samen op de tangenten rond Madrid. met alle gevolgen van dien. Het Madrileens stadsbestuur is veroordeeld door het Europees Hof van Justitie wegens niet uitvoeren van een milieustudie. Het verkeersvolume is toegenomen en de luchtfiltering vertoont mankementen terwijl meetpunten weggehaald werd. Madrid Rio is dus verre van het sprookje dat sommigen er van maken met als doel “overkapping” aan te prijzen.

Foto : Gaston Lopez

Foto : Gaston Lopez

Voorstel n°2 : Het bestrijden van de Oosterweelverbinding blijven het voornaamste streefdoel: weg met het BAM-tracé

Ook roepen wij op tot waakzaamheid op het vlak van de strategische spelletjes die gespeeld worden. Wij denken dat Ringland ook de rol van bliksemafleider kan vervullen. Een gedeeltelijke overkapping met een gehandhaafd BAM-tracé zou wel eens het gevolg kunnen zijn. Enkel “zuurpruimen” durven zich tegen overkappen verzetten terwijl steeds meer mensen de issue van het tracé als voorbijgestreefd zullen aanzien, “vermits er toch wordt overkapt”… De controverse of overkappen al dan niet compatibel is met BAM-tracé werd door velen als vermoeiend ervaren. In die mate dat uiteindelijk Ademloos en Stratengeneraal, in samenspraak met Ringland een verklaring hebben uitgebracht dat zij deze polemiek nu even opzij schuiven (bron GVA http://www.gva.be/dossiers/oosterweel/ringland-stop-welles-nietesspelletjes.aspx).

ROOD! meent dat de eerste vraag die opgeklaard worden deze van het tracé is. Partijen moeten zich hierover uitspreken en verklaren of ze de uitslag van het referendum van 2009 al dan niet willen huldigen. Het verzet moet dit doelwit en deze eis niet loslaten!

Voorstel n°3: Concrete alternatieven liggen op tafel

De zoektocht naar alternatieven is korter bij dan men denkt.

  •  het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel zorgt nu reeds voor een vlotter verkeer op de ring.
  •  de vermindering van de maximumsnelheid op de ring tot 70km/u zal een positieve impact hebben op de geluidshinder.

  •  de frequentie en capaciteiten van voorstedelijk trein-tramverkeer moeten zo snel mogelijk vergroot worden, de uitwerking van een Antwerps express netwerk zal het autoverkeer vanuit de Kempen, het Waasland en de Rupelstreek doen verminderen.

  •   het overkappen van de ring en de sleuf op de A12 is een project dat verder uitgewerkt moet worden. Een Privaat-Publieke Samenwerking ter financiering van dit project dient gekoppeld te worden aan voorwaarden om niet opgezadeld te worden met een financiële aderlating waarbij de banken zich overmatig verrijken als geldschieters of de attributie van de nieuw vrijgekomen ruimte inpalmen.

Voorstel n°4 – Handen af van Sint Anna bos!

sintannabos_2Indien we een geruisloze comeback van het BAM-tracé willen verhinderen is het niet onbelangrijk ook actie te voeren voor het behoud van het Sint-Anna bos. Dit bos ligt op minder dan 3 km van de Grote Markt van Antwerpen. Het is 96 ha groot en vormt een belangrijke buffer voor geluidsoverlast en fijnstof tussen de ring, de industrie en woonkernen. Het Oosterweelverbinding veronderstelt een tunnel met een sleuf net naast het Sint-Anna Bos. Het bos zou volledig gerooid worden en gebruikt worden als werf en slibstort. De bewoners van de stad verliezen een ruimte voor recreatie dat ook een ecologische functie heeft. Het bos zorgt voor opname van stikstof en fosfor, van fijn stof en heeft een temperend effect op de uitstoot van CO2. Na de werken zou een groot deel van de verloren natuur opnieuw aangeplant worden maar dan zijn we wel 10 jaar waardevolle natuur kwijt en duurt het minstens nog eens 20 jaar vooraleer er opnieuw door een ‘echt’ bos kan gewandeld worden. Daarom eisen wij dat er opschortende maatregelen worden genomen en het Sint-Anna bos gevrijwaard blijft. Om deze eis kracht bij te zetten hebben wij samen met bewoners van Linkeroever een protest- en informatiewandeling ingericht op zaterdag 21 juni! (afspraak 16 u aan de molen).

Voorstel n°5 – Goed bestuur vergt een schone lei

BAM heeft sinds eind 2011 ministens 21 versies voorgesteld van haar tracé. Dit is dus een gemiddelde levensduur van nog geen 6 weken. Zoiets is geen ernstig ingenieurswerk meer. Steeds opnieuw duiken er vragen op over de bizarre voorstellen zoals de hellingsgraad en de 29 rijstroken aan de wisselaar ter hoogte van het Sportpaleis. Op de raming van de kostprijs van het BAM-tracé was een fout van 1,7 miljard geslopen. Dat laatste werd door het ‘onafhankelijk’ Rekenhof een maand lang bewust over het hoofd gezien. Wordt het geen tijd om de gehele BAM-ploeg te onderwerpen aan een audit, om komaf te maken met incompetentie en belangenvermenging? Na 25 mei mag de vraag alleszins gesteld worden, of niet?

Standpunt van het afdelingsbestuur ROOD!-Antwerpen, 23 mei 2014

(1) http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Madrilenen_verdeeld_over_overkapping.9499911-3466.art?highlight=Madrid%20Rio

http://pasionpormadrid.blogspot.be/2010/01/una-mirada-critica-del-proyecto-madrid.html

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11033

http://madrid2012leonardo.blogspot.be/2012/06/madrid-rio-un-projet-titanesque.html

 

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: