Skip to content

Voorstelling: Tine Pauwels

Tine Pauwels woont in Deurne en is 19 jaar oud, wat haar waarschijnlijk één van de jongste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt. Tine startte in september 2011 met een studie Sociaal Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool.

Tine sloot zich eind vorig jaar aan bij ‘occupy’ en behoort daarmee tot de vele tienduizenden ‘verontwaardigde’ jongeren wereldwijd.  Ze vereenzelvigt zich met het protest van een nieuwe generatie die zich afzet tegen de verrijking van de ‘1%’ bankiers en grootaandeelhouders en de onderdrukking van de ’99%’, namelijk het gewone volk.  Ze was zich reeds langer bewust van de kwalijke gevolgen van het neoliberale besparingsbeleid, maar door deel uit te maken van de ‘occupy beweging‘ kan ze mee een voortrekkersrol spelen in het organiseren van een tegenbeweging.

De wekelijkse volksvergaderingen van ‘Occupy Antwerp’ staan op vlak van democratie in schril contrast met de machtspolitiek van Janssens en co. Tine maakt dan ook een punt van meer democratische inspraak van de Antwerpse bevolking in het gevoerde beleid.  Momenteel wordt elke vorm van zelforganisatie en protest door het stadsbestuur misprezen en op subtiele – maar vaak ook openlijke – wijze onderdrukt.  Met ‘Occupy Antwerp‘ kon ze dat aan de lijve ondervinden.  Men bleef op ‘t Schoon Verdiep doof voor het protest tegen het kappen van de bomen op de Keyserlei, zelfs na het verzamelen van meer dan 10.000 handtekeningen tegen de bomenkap.

Daarnaast worden de ‘GAS-boetes’ (Gemeentelijke Administratieve Sancties) in Antwerpen ingezet om de vrije meningsuiting en het recht op protest te onderdrukken, zonder dat je de kans krijgt om jezelf te verdedigen.  In plaats van de sociale noden te vervullen zwaait men met GAS-boetes voor de minste vorm van ‘overlast’.  Zo wordt je in de buurt van het De Coninckxplein beboet als ze je met enkele vrienden een praatje maakt op een bankje op het plein.  Tine pleit voor het recht op vrije meningsuiting en collectieve actie, en vindt dat de ‘pestboetes‘ aan banden moeten worden gelegd.  Het stadsbestuur moet daarentegen in dialoog gaan met haar bevolking, en werk maken van het investeren in de sociale noden in de stad.

Jongeren hebben het in onze stad vandaag niet gemakkelijk. Bijna 25% zit zonder werk en van degenen die werk hebben zijn er velen die het moeten stellen met een laagbetaalde interimjob, de kosten voor wonen nemen vaak tot de helft van het budget van een jonge Antwerpenaar in, meer dan de helft van de jongeren van vreemde origine groeit op in armoede in deze stad,…  Tine is verontwaardigd over het contrast van deze schrijnende toestanden met de zichtbare rijkdom van enkelen en de vele middelen die het stadsbestuur veil heeft voor de prestigeprojecten en de citymarketing.  Ze wil inzetten op een heroriëntering van de middelen opdat elke Antwerpenaar zicht heeft op een menswaardig bestaan.  Toegang tot de arbeidsmarkt en een kwaliteitsvolle job is daarbij essentieel.

Andere actiepunten van Tine situeren zich op het vlak van cultuur en milieu.  Ze hekelt de ondersubsidiëring van culturele verenigingen, vzw’s en evenementen die vanuit de buik van de mensen zelf komen.  Er is in Antwerpen veel leegstand.  Waarom kan er niet geïnvesteerd worden in (een deel van) deze infrastructuur om ruimte te geven aan (culturele) initiatieven van de mensen zelf?

Tine is ook actief bij JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met het milieu en onze leefomgeving omgegaan wordt.  Zo zou er een belasting moeten komen op vervuilende activiteiten van bedrijven in de haven.  Geld dat we ineens zouden kunnen gebruiken om de openbare dienstverlening te versterken.

Contactgegevens:

Tine Pauwels, heideblauwtje@gmail.com
gsm: 0493 74 46 07

www.socialisme.be (website van de Linkse Socialistische Partij)

www.roodlinks.be / antwerpen.roodlinks.be

Advertenties
2 reacties leave one →
  1. Bart Van Doninck permalink
    zaterdag 9 juni 2012 15:28

    Chapeau (rouge)!

Trackbacks

  1. LSP ondersteunt Rood! bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen « Rood! Antwerpen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: